bitbay gieldy 710x100

Rozwiązanie Bitcurexa bez postępowania likwidacyjnego

bitcurex

Pod koniec lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Łodzi ogłosił, że zostało wszczęte postępowanie o rozwiązanie DIGITAL FUTURE Sp. z o.o., która jest właścicielem serwisu Bitcurex, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz wykreślenie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Do 31 października można zgłaszać okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu spółki, jeśli przemawia za tym uzasadniony interes poszkodowanego.

W przypadku stwierdzenia, że DIGITAL FUTURE Sp. z o.o. nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej, Sąd może orzec o rozwiązaniu ww. podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

Giełda Bitcurex zaczęła funkcjonować w 2012 r. i była w tamtym okresie największą giełdą kryptowalut w Polsce. Nagle 16 października 2016 r. zaczęły się problemy z dostępem do platformy, a użytkownicy stracili możliwość wypłacenia swoich środków. Sprawa Bitcurexa do tej pory nie została rozwiązana, podejrzewa się że pieniądze zostały albo zdefraudowane albo miał miejsce atak hakerski na giełdę.

W co gra Bitcurex

Dodaj opinię