bitbay gieldy 710x100

Co to jest pips

Pips należy do podstawowych określeń w giełdowym żargonie. Pochodzi z języka angielskiego i oznacza percentage in points. Do niedawna pips (lub też pip) oznaczał najmniejszą możliwą zmianę ceny danego instrumentu. 

Pips jest czwartą cyfrą po przecinku w kwotowaniach większości par walutowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę kurs EUR/USD wynoszący 1.18689, to pips równy jest w tym przypadku 8. Jak widać z podanego przykładu pips nie stanowi ostatniej cyfry w kwotowaniu pary EUR/USD. W ostatnich latach zwiększono dokładność podawania kursu na rynkach walutowych z czterech do pięciu cyfr po przecinku. Tym samym pips już nie jest najmniejszą możliwą zmianą kursu instrumentu, tę rolę przejęła piąta cyfra w kwotowaniu nazywana punktem lub pipsem cząstkowym.

* Większość par walutowych jest obecnie kwotowanych do pięciu miejsc po przecinku, wyjątkiem są pary z jenem japońskim kwotowane do trzeciego miejsca po przecinku.

Czy określenia pips i punkt są obecnie do czegoś przydatne? Na wielu platformach brokerskich znajdziemy specyfikacje instrumentów z występującymi tam pojęciami pips i punkt. Ponadto traderzy sami między sobą często posługują się tymi określeniami dla porównania swoich wyników.

xtb opis

Dodaj opinię