bitbay gieldy 710x100

Jak korzystać z handlu strategicznego aby handlować jak profesjonalista?

Handlując na rynkach finansowych napotkać można kilka popularnych strategii handlowych. Wszystkie z nich mają za zadanie wspomóc podejmowanie odpowiednich decyzji dotyczących pomnażania naszego kapitału. Każda z nich ma zatem na celu wskazać nam drogę do osiągnięcia najlepszego dla nas wyniku naszych inwestycji. Jedną z takich metod jest właśnie handel strategiczny. Czym on jest? Jakie korzyści można uzyskać z inwestowania strategicznego? Po odpowiedzi na te i inne pytania zapraszamy do naszego poradnika. Aby jak najlepiej wyjaśnić tą metodę posłużymy się najpopularniejszą giełdą kryptowalut, czyli giełdą Binance.

Czym jest handel strategiczny?

Handel strategiczny to ustalony plan kupowania i sprzedawania papierów wartościowych, który ma generować zyskowny zwrot z poczynionych przez nas inwestycji. Powinien być on obiektywny, spójny, wymierny i weryfikowalny. Strategia ta opiera się głównie na analizie fundamentalnej lub analizie technicznej tak, aby uniknąć ryzyka związanego z błędnymi wyborami instrumentów finansowych. Budując swoją własną strategię handlową, inwestorzy powinni sformułować jasne cele, które chcą osiągnąć. Pozwala to dokładnie mierzyć czy podjęte działania prowadzą do osiągnięcia założonego planu.

Plan ten powinien obejmować takie aspekty jak: poziom tolerancji na ryzyko, długoterminowe i krótkoterminowe potrzeby finansowe, implikacje podatkowe czy horyzont czasowy inwestycji. Przed zawarciem transakcji inwestor musi przeprowadzić rzetelne badanie rynku pod kątem aktualnych trendów i wzorców rynkowych, aby zminimalizować ryzyko chybionych inwestycji. Po utworzeniu i wybraniu strategii handlowej inwestor musi monitorować rynki i zarządzać pozycjami handlowymi, aby upewnić się, że są one zgodne z początkową strategią. Strategia handlowa śledzi ryzyko, zwroty i wpływ bieżących transakcji na portfel inwestora.

Korzyści z inwestowania strategicznego

Handel strategiczny i całe inwestowanie strategiczne niesie ze sobą wiele korzyści. Należą do nich przede wszystkim:

1. Inwestowanie strategiczne daje inwestorowi możliwość pogłębienia wiedzy z zarządzania portfelem inwestycyjnym, a także z przewidywania trendów rynkowych.
2. Inwestycje strategiczne nie ograniczają się do inwestycji finansowych, ponieważ tutaj inwestor szuka znacznie więcej i jest to długoterminowa wizja i cel.
3. Zmniejsza ryzyko i daje możliwość dywersyfikacji funduszu w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji.
4. Inflacja i coraz większy koszt lepszego standardu życia rosną z dnia na dzień. Inwestowanie strategiczne pozwala lokować swoje pieniądze bardzo ostrożnie, aby inwestycje przyniosły dobry zwrot, który umożliwi pokonanie inflacji.
5. Pozwala rozwijać umiejętności lepszego zarządzania posiadanym kapitałem, co przełożyć się może lepsze akumulowanie i pomnażanie posiadanego majątku.

Co to jest Futures Grid Trading?

Futures Grid Trading to prosta, ale skuteczna metoda handlu na rynkach finansowych. Pozwala ustawić z góry określone poziomy cen, po których platforma handlowa lub robot dokonuje transakcji za użytkownika. Celem Futures Grid Trading jest zautomatyzowanie wypróbowanych i przetestowanych już metod handlowych śledzenia trendów i handlu zakresami. Handel zakresami polega na kupowaniu dołków i sprzedawaniu szczytów na rynku. Rynki wahające się (takie jak aktualnie rynek kryptowalut) mają tendencję do poruszania się w bok, oscylując między wysokimi i niskimi poziomami cen. Przy odrobinie praktyki te poziomy są łatwe do zauważenia, a to tworzy dobrą strategię handlową.

Grid składa się z poziomych linii powyżej i poniżej ustalonej ceny. Każda z tych poziomych linii reprezentuje cenę rynkową i będzie działać jako wyzwalacz dla robota handlowego. Podczas handlu zakresami poziome linie ceny powyżej bieżącej ceny rynkowej będą wyzwalać zlecenia sprzedaży, podczas gdy linie poniżej bieżącej ceny będą wyzwalać zlecenia kupna. Chodzi o to, aby kupować po niskich cenach i sprzedawać po wysokich cenach.

algorytm1

Dowiedz się więcej: Czym Jest Handel Futures Grid | Binance Support 

Co to jest TWAP Algorithmic Trading?

TWAP (Time-weighted Average Price) Algorithmic Trading jest znanym algorytmem handlowym, który opiera się na średniej cenie ważonej i jest zdefiniowany według kryterium czasowego. TWAP jest obliczany dla realizacji dużych zleceń handlowych. Dzięki wartości TWAP przedsiębiorca może rozłożyć duże zlecenie na kilka małych zleceń o wartości TWAP, ponieważ jest to najbardziej korzystna wartość. Robi się to po to, aby nie dopuścić, aby duże zamówienie nagle zwiększyło wartość danego aktywa finansowego na rynku finansowym.

Średnia cena ważona (TWAP) czasem jest podobna do średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP). Różni się jednak, ponieważ w jego obliczeniach nie ma elementu objętości. TWAP to jedna z najprostszych strategii realizacji służących do rozpowszechniania transakcji w określonym czasie i zmniejszania jej wpływu na szerszy rynek.

Jak korzystać z TWAP na Binance?

1. Należy zalogować się do Binance Futures i wejść w Handel Strategiczny, a następnie w TWAP.

2. Następnie ukaże się okno z poradnikiem korzystania z TWAP-u.

twap

3. Teraz należy wybrać żądany symbol/kontrakt (np. BTCBUSD, ETHBUSD) i wprowadzić szczegóły transakcji: kierunek (Kup lub Sprzedaj), wielkość transakcji i czas realizacji.

twap2

Po ustawieniu wszystkich wymaganych parametrów, należy wejść w Kup/Long lub w Sprzedaj/Krótko, aby złożyć zamówienie.
4. Na koniec wystarczy sprawdzić podsumowanie transakcji i kliknąć Potwierdź.

twap3

Czym jest Handel algorytmiczny z udziałem wolumenu?

Handel algorytmiczny (zwany również handlem automatycznym lub handlem algorytmami) wykorzystuje program komputerowy, który wykonuje określony zestaw instrukcji (algorytmów) w celu zawarcia transakcji. Handel ten może generować zyski z szybkością i częstotliwością, która jest niemożliwa dla zwykłego człowieka. Zdefiniowane zestawy instrukcji są oparte na czasie, cenie, ilości lub dowolnym modelu matematycznym. Oprócz możliwości zysku dla tradera, handel algorytmami sprawia, że rynki są bardziej płynne i bardziej systematyczne, poprzez wykluczenie wpływu ludzkich emocji na działalność handlową.

Traderzy algorytmiczni często korzystają z technologii handlu o wysokiej częstotliwości, która umożliwia dokonywanie dziesiątek tysięcy transakcji na sekundę. Handel algorytmiczny może być wykorzystywany w wielu różnych sytuacjach, w tym między innymi w realizacji zleceń i strategiach handlu trendami.

Jak korzystać z Landing Page Tradingu Strategicznego – Przewodnik krok po kroku

Landing Page Tradingu Strategicznego Binance umożliwia korzystanie z takich funkcji jak :

  • Grid Trading,
  • TWAP
  • Inne zautomatyzowane funkcje handlu algorytmicznego.

Jak z nich korzystać? Wystarczy zastosować się do kilku prostych kroków:

1. Aby uzyskać dostęp do Landing Page Tradingu Strategicznego, należy zalogować się na platformę Binance, a następnie wejść w Handel i następnie w Inwestowanie strategiczne.

handel strategiczny

2. Landing Page Tradingu Strategicznego dostępny jest również przez interfejs handlowy Binance Futures. Należy wtedy wejść w Strategy Trading , potem Przegląd.

handel strategiczny2

Dowiedz się więcej na stronie Binance: How to use the Strategy Trading Landing Page, https://www.binance.com/pl/futures.

Korzystanie z próbnego środowiska handlowego do praktyki handlu strategicznego

Binance zapewnia platformę do testowania algorytmów handlowych z wirtualnymi pieniędzmi, dzięki którym możliwe jest korzystanie z próbnego środowiska w celu przetestowania i sprawdzenia swoich umiejętności handlu strategicznego. Umożliwia to ocenę strategii w otoczeniu, które jest bardzo zbliżone do rzeczywistego środowiska handlowego z aktualnymi danymi cenowymi.

Rozważni traderzy najczęściej testują swoje strategie w środowiskach testowych przed przejściem do handlu na żywo. Takie podejście z pewnością pomaga ocenić i oszacować wydajność oraz ryzyko strategii handlowych. Jednak często wymagane jest zbadanie strategii handlowych za pomocą konta demo z wirtualnymi pieniędzmi, ponieważ wyniki w przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników. Binance dostarcza platformy testowe dla opcji spot, future i vanilla. W zależności od rodzaju handlu, każdą z tych platform można wykorzystać do emulacji wybranej strategii.

Dodaj opinię