bitbay gieldy 710x100

Co to jest volatility – zmienność?

Chcesz nauczyć się inwestować skutecznie? W takim razie poznanie wszystkich wskaźników finansowych i tego, w jaki sposób je odczytywać, powinno być dla Ciebie priorytetowe. W poniższym artykule przeanalizowaliśmy pojęcie znane jako volatility albo zmienność. Gorąco zachęcamy do lektury i poszerzenia swojej wiedzy!

Zmienność – co oznacza dla inwestora?

Volatility to współczynnik, który odnosi się do częstotliwości zmiany cen na rynkach finansowych w danym przedziale czasu. Zmienność jest mierzona dwojako, w ujęciu historycznym oraz implikowanym.

Wysoki współczynnik volatility jest spowodowany tym, że na rynku występują duże i gwałtowne zmiany cen w krótkich odstępach czasu. Znaczne wartości zmienności są niepożądane, ale handlarze nie zawsze mają na nie wpływ. Często są one skutkiem nie tylko różnych zmian danych makroekonomicznych, ale także zdarzeń losowych, takich jak katastrofy naturalne lub wydarzenia polityczne.

Volatility jest zazwyczaj niskie w okresach, w których na rynku panuje mały ruch. W przypadku gdy zaczyna się gwałtowne wyprzedawanie akcji skutkujące mocnymi spadkami cen i powiązaną z tym zdarzeniem paniką, wartości zmienności idą w górę.

Inwestorzy posiadający odpowiednią wiedzę mogą wykorzystać volatility na swoją korzyść. Poprzez przewidywanie, w jaki sposób zmienią się ceny, mogą otwierać i zamykać dane pozycje w krótkim czasie. Są to jednak ruchy obarczone sporym ryzykiem.

Czym jest zmienność historyczna?

Historyczne volatility jest stopniem odchylenia od oczekiwanej ceny w określonym okresie w przeszłości. Zazwyczaj wyraża ono zakres wahań danej wartości w skali całego roku. Zapoznanie się z tą statystyką może pomóc w określeniu ryzyka związanego z inwestowaniem w konkretny instrument.

Poprzez analizowanie wahań, które już się wydarzyły, a także ich regularności i skali, można wysnuć założenia co do ewentualnej zmienności w przyszłości. Jest to podstawa, która pozwala na podjęcie ostatecznej decyzji odnośnie przeprowadzenia transakcji.

Co ważne, wartość zmienności historycznej (w przeciwieństwie do implikowanej) opiera się na faktach, które już zaszły. Obrazuje wszystkie ruchy akcji i indeksu dokładnie w taki sposób, w jaki się one odbywały.

Zmienność implikowana – z czym się wiąże?

Ta wartość przedstawia oczekiwaną zmienność danego instrumentu. Volatility implikowane nie jest analizą zdarzeń, które miały już miejsce, tylko przewidywaniem tego co może wydarzyć się w przyszłości. W związku z tym, pomimo tego, że jest obliczana w sposób mający za zadanie możliwie mocno ograniczyć element losowy, nigdy nie może być brana za pewnik. Pomimo tego wciąż pozostaje wartościowym wskaźnikiem dla traderów.

O ile zmienność historyczna jest wartością stałą, to implikowana ciągle się zmienia i reaguje na wahania rynku. Wartość zmienności implikowanej jest powiązana z niepewnością rynku. Im jest większa, tym bardziej nieprzewidywalna jest sytuacja.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych pojęć powiązanych z inwestowaniem na giełdzie, koniecznie zapoznaj się z naszymi pozostałymi artykułami dostępnymi na stronie!

Dodaj opinię