bitbay gieldy 710x100

Dzień trzech wiedźm – co to jest?

Slang i różnego rodzaju pojęcia stosowane przez inwestorów giełdowych często potrafią zaskoczyć. Do jednych z bardziej jaskrawych przykładów z pewnością należy określenie “dzień trzech wiedźm”. Co się za nim kryje i czy trzeba się go wystrzegać? Zapoznaj się z naszym artykułem, a dowiesz się wszystkiego, co powinieneś na ten temat wiedzieć!

Dzień trzech wiedźm – podstawowe informacje

Pod tym ciekawym określeniem kryje się pewien szczególny piątkowy dzień. Chociaż właściwsze w tym przypadku jest użycie liczby mnogiej. Każdy trzeci piątek w miesiącu danego kwartału jest nazywany właśnie w ten sposób. Wszystko przez to, że właśnie w tym okresie następuje największa zmienność cen akcji.

Jako że dzień trzech wiedźm to zjawisko pojawiające się na koniec każdego kwartału, łatwo obliczyć, że inwestorzy mają z nim do czynienia cztery razy do roku. Występuje on w marcu, czerwcu, wrześniu oraz grudniu. Zjawisko to zostało po raz pierwszy zauważone w latach 80 ubiegłego wieku na giełdzie w Chicago.

Skąd wzięła się sama nazwa? Nawiązuje ona do szekspirowskiego dramatu “Makbet”, w którym postacie trzech wiedźm zjawiały się na scenie, by wprowadzić nastrój grozy oraz niepewności. Z pewnością wielu giełdowych inwestorów w trakcie omawianych dni czuje się właśnie w ten sposób. Innym częstym określeniem stosowanym w odniesieniu do piątków zamykających kwartały jest “freaky friday”.

Dzień trzech wiedźm? Nie tylko!

Zaznajamiając się z giełdą, obok wyjaśnionego wyżej pojęcia często można usłyszeć także o godzinie trzech wiedźm. Jest ona zawsze ostatnią godziną notowań, podczas której wygasają kontrakty terminowe i alternatywy na indeks, a także opcje na akcje.

Nazwa “godzina trzech wiedźm” nie nawiązuje tylko do dnia, w którym występuje, ale także do znanej z folkloru amerykańskiego “godziny wiedźm”, w której dzieją się nieprzewidziane i nadprzyrodzone rzeczy.

Z powodu wysokiej zmienności instrumentów, wielu odważniejszych inwestorów wykorzystuje godzinę trzech wiedźm do szybkiego wzbogacenia się. Jednakże są to bardzo ryzykowne działania, które mogą równie dobrze poskutkować pomnożeniem strat.

Jak przygotować się na dzień trzech wiedźm?

Aby utrzymać pozycję na dany kontrakt w tym szczególnym dniu, inwestorzy muszą zamknąć posiadany instrument i otworzyć nową pozycję na takim, którego termin zapadalności wypada dopiero w kolejnym kwartale. Takie działanie jest określane jako rolowanie pozycji.

Dzień trzech wiedźm wywołuje na rynku spore zamieszanie. Wielu inwestorów wykorzystuje związane z nim wahania, by spekulować cenami swoich aktywów. Często interesy różnych graczy giełdowych są w tej kwestii sprzeczne i objawia się to pojawieniem się w jednym momencie znacznej liczby transakcji kupna i sprzedaży. Może skutkować to dużym wolumenem obrotów i zwiększoną zmiennością.

Świadomość o dniu trzech wiedźm daje doskonały wgląd w powyższe mechanizmy i pozwala uchronić się przed nieprzemyślanymi oraz ryzykownymi decyzjami inwestycyjnymi.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych zagadnień związanych z graniem na giełdzie, sprawdź także pozostałe nasze artykuły!

Dodaj opinię