bitbay gieldy 710x100

Czym jest ochrona przed ujemnym saldem?

W jaki sposób przepisy zabezpieczają inwestorów przed ujemnym saldem i czy wszystkim traderom taka ochrona przysługuje? Tego miedzy innymi dowiecie się z dzisiejszego artykułu, zapraszamy do czytania!

Ochrona przed ujemnym saldem (z ang. Negative Balance Protection) to mechanizm zabezpieczający inwestorów przed powstaniem debetu na ich koncie i tym samym długu wobec brokera. Mechanizm jest stosowany, aby uchronić inwestora przed skutkami nadzwyczajnych sytuacji na rynku, mogącymi spowodować powstanie straty większej niż kapitał posiadany na rachunku.

Czarny Czwartek i wyzerowane konta

Przepisy zapewniające ochronę przed ujemnym saldem zostały wprowadzone po wydarzeniach mających miejsce 15 stycznia 2005 roku znanych szerzej jako „czarny czwartek”. Nastąpiło wówczas uwolnienie kursu franka szwajcarskiego co spowodowało falę strat i wejście wielu kont w stan ujemnego salda.

W ciągu kilku minut frank szwajcarski umocnił się wobec złotego o 50 %, ludzie potracili majątki, a niektórzy inwestorzy zostali z długiem wobec brokera. Frank szwajcarski ustanowił wtedy rekordową wartość 5,14 zł, przy czym jeszcze rano 1 frank był dostępny za 3,54 zł.

Przepisy na terenie UE

Na obszarze Unii Europejskiej obowiązują przepisy wprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na mocy art. 40 rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II). Przepisy stanowią, że klienci detaliczni na obszarze UE są chronieni przed powstaniem ujemnego salda.

Ochrona taka nie należy się inwestorom, którzy na podstawie wypełnionych ankiet zostali uznani za klientów profesjonalnych lub instytucjonalnych.

Choć ochrona przed ujemnym saldem jest w UE regulowana przez prawo, nie oznacza to że zawsze i w każdym przypadku broker ją zastosuje. W uzasadnionych przypadkach jeśli broker stwierdzi celowe wykorzystanie przez klienta ochrony przed ujemnym saldem, może nie umorzyć powstałego długu.

Dodaj opinię