bitbay gieldy 710x100

Lepiej odpisać na pismo od komornika w sprawie giełdy Bitcurex

Od jakiegoś czasu użytkownicy upadłej giełdy kryptowalut Bitcurex dostają pisma od komornika, który na zlecenie jednego z wierzycieli giełdy, szuka dłużników spółki Digital Future. Adresaci takich listów uznani są za potencjalnych dłużników zajętej wierzytelności. Dłużnik zajętej wierzytelności to osoba, która jest dłużnikiem dłużnika przeciwko któremu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Jeżeli dostaniecie taki list to nie powinniście pozostawić go bez odpowiedzi, ponieważ zgodnie z art. 762

Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych.Kodeks postępowania cywilnego

Dlatego też powinniście odpowiedzieć na ten list zgodnie z prawdą. Jeżeli nie jesteście dłużnikiem giełdy (nie jesteście nic winni spółce Digital Future) to piszecie, że nie jesteście dłużnikiem Digital Future sp. z o.o. sp. kom. Na udzielenie odpowiedzi macie 7 dni.

 

 

 

 

Dodaj opinię