bitbay gieldy 710x100

Binance Futures dodaje kontrakty BTCBUSD z dźwignią do 125x

Binance Futures uruchomił 5 stycznia 2021 roku miesięczne i dwumiesięczne kontrakty BTCBUSD (BTCBUSD Monthly and Bi-Monthly Delivery Contracts). Użytkownicy będą mogli wybrać dźwignię 1-125x. Są to kontrakty futures z depozytem zabezpieczającym w postaci BUSD, które są również kwotowane i rozliczane w BUSD.

binance futures baner minus 10

Miesięczny kontrakt to instrument pochodny z ustalonym terminem wygaśnięcia i rozliczenia, wygaśnie w ostatni piątek miesiąca. Na przykład: „BTCBUSD Monthly 0129” wskazuje datę wygaśnięcia na 29.01.2021 8:00 AM (UTC), natomiast „BTCBUSD Bi-Monthly 0226” wskazuje, że data wygaśnięcia jest ustawiona na 26.02.2021 8:00 AM (UTC).

Po wygaśnięciu i rozliczeniu bieżącego kontraktu miesięcznego zostanie wygenerowany nowy kontrakt dwumiesięczny, a nazwa istniejącego kontraktu dwumiesięcznego zostanie zmieniona na kontrakt miesięczny. Na przykład: „BTCBUSD Monthly 0129” zostanie wycofany 29.01.2021 8:00 AM (UTC) po rozliczeniu. Kontrakt „BTCBUSD Bi-Monthly 0226” zostanie zamieniony na „BTCBUSD Monthly 0226”, jednocześnie zostanie wygenerowany nowy kontrakt dwumiesięczny „BTCBUSD Bi -Monthly 0326 ” i tak dalej.

Dodaj opinię