bitbay gieldy 710x100

Binance uruchomił bezterminowe kontrakty futures BTCBUSD

Dzisiaj rano na Binance Futures uruchomione zostały bezterminowe kontrakty w parze BTCBUSD. Klienci będą mieć możliwość wyboru dźwigni z zakresu 1-50x. Kontrakty bezterminowe BTCBUSD to kontrakty futures z depozytem zabezpieczającym w BUSD, które wykorzystują BUSD jako zabezpieczenie, są kwotowane i rozliczane w BUSD.

binance futures baner minus 10

Ponadto zmianie uległy opłaty za rozliczenie ubezpieczenia kontraktów futures USDⓈ-M, zgodnie z tabelą poniżej:

Kontrakty terminowe na USDⓈ-M
Opłata za rozliczenie ubezpieczenia (przed zmianą)Opłata za rozliczenie ubezpieczenia (po zmianie)
BTCUSDT
0,50%
1,00%
ETHUSDT i kontrakty z maksymalną dźwignią 75X
0,75%
1,50%
Kontrakty z maksymalną dźwignią 50X i 20X
1,00%
2,00%

Bezterminowy (perpetual) kontrakt jest specjalnym typem kontaktu futures, który w przeciwieństwie do tradycyjnych futuresów, nie ma daty wygaśnięcia. Tym samym raz otworzoną pozycję (kontrakt) można trzymać dowolnie długo.

Handel kontraktami perpetual opiera się na tzw. cenie indeksowej (ang. index price) bazowego aktywa. Index Price to nic innego jak średnia cena danego aktywa z najważniejszych rynków spot, na którym jest ono dostępne. Przy wyliczaniu Index Price brany pod uwagę jest również wolumen handlowy na badanych rynkach spot.

Tym samym, w przeciwieństwie do tradycyjnych kontraktów futures, bezterminowe kontrakty futures bardzo często zamykane są po cenie, która jest równa lub bardzo zbliżona do ceny bazowego aktywa na rynkach spot.

Dodaj opinię