bitbay gieldy 710x100

Stanowisko BitMarketu w sprawie SegWit2X

Polska giełda kryptowalut BitMarket opublikowała oficjalne stanowisko oraz wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu giełdy związane z hard forkiem SegWit2X na Bitcoinie.

Jednocześnie BitMarket poinformował, iż naliczone 24 października saldo na Bitcoin Gold zostanie przedstawione w panelu użytkownika, po zakończeniu prac deweloperów Bitcoin Gold. Obecnie giełda nie ma możliwości potwierdzenia sald użytkowników ze względu na brak łańcucha bloków.

W najbliższym czasie zapowiadany jest kolejny podział łańcucha bloków BTC związany z lipcową deklaracją SegWit2X. Wydarzenie to ma nastąpić w bloku 494784, którego wydobycie przewidywane jest na 16 listopada. Ze względu na brak porozumienia w sprawie „Replay Protection”, będzie on bardziej skomplikowany niż dotychczasowe podziały jeżeli nastąpi kontynuowanie obu łańcuchów. Niemniej jednak zapewniamy, iż wszystkie przechowywane na giełdzie BitMarket środki są bezpieczne i nie są wymagane jakiekolwiek czynności ze strony Użytkownika.

Przed planowanym forkiem nastąpią ograniczenia związane z rynkami BTC polegające na wstrzymaniu księgowań oraz realizacją wypłat BTC. Dokładny moment ich wprowadzenia oraz czas trwania nie jest aktualnie znany i jest uwarunkowany stabilnością sieci. W momencie podziału nastąpi blokada realizacji zleceń, podczas której odbędzie się zapis aktualnych sald Użytkowników. Informacje o przebiegu trwania procesu znajdą Państwo na czerwonym pasku informacyjnym widocznym w górnej części naszej strony.

Do naliczenia wysokości salda, podobnie jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszych podziałów, poza posiadanymi wolnymi środkami, zostaną wliczone środki ulokowane w kontraktach SWAP oraz ofertach sprzedaży. Posiadane środki wpłacone jako zabezpieczenie w handlu z dźwignią nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wartości salda powstałej monety.

Decyzja o utworzeniu rynku nowego zostanie podjęta w terminie późniejszym w zależności od dalszego rozwoju sytuacji.

Z racji, że ewentualne podziały łańcucha opierają się na technologii beta, zastrzegamy sobie prawo do dowolnych decyzji odnośnie utrzymania lub zaprzestania utrzymania wsparcia dla określonego forka Bitcoin.

Jednocześnie informujemy, iż naliczone w dniu 24 października saldo Bitcoin Gold zostanie przedstawione w panelu użytkownika po zakończeniu nad nim prac przez deweloperów Bitcoin Gold. Obecnie ze względu na brak łańcucha bloków oraz portfeli nie mamy możliwości potwierdzenia jego powstania.

BitMarket

Dodaj opinię