bitbay gieldy 710x100

BitMarket24 przejęty przez firmę z Wielkiej Brytanii

london bitmarket24

Polska giełda kryptowalut BitMarket24 poinformowała, że z dniem 30.03.2018 r. doszło do zmiany operatora serwisu, na spółkę BM24 LTD z siedzibą w Londynie. Dalsze korzystanie z serwisu będzie możliwie jedynie po zawarciu umowy z nowym operatorem.

Poza zmianą operatora w serwisie BitMarket24 nie zaszły żadne zmiany. Dane do logowania, adres platformy oraz stan środków na kontach użytkowników pozostają bez zmian.

W dniu 20 marca 2018 r. dotychczasowy operator Serwisu – spółka BitMarket24 Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 000500891, posiadająca numer NIP 6762473504 oraz numer REGON 123054680 („Dotychczasowy Operator”) zawarła umowę sprzedaży przedsiębiorstwa („Umowa Sprzedaży Przedsiębiorstwa”) ze spółką BM24 LTD z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, przy 85 Great Portland Street, London W1W 7LT, zarejestrowaną w Companies House pod numerem 11046035 („Nowy Operator”). Częścią sprzedawanego przedsiębiorstwa jest Serwis BitMarket24. Zgodnie z postanowieniami Umowy Sprzedaży Przedsiębiorstwa do ostatecznej sprzedaży przedsiębiorstwa doszło w dniu 30 marca 2018 r. Od tej daty operatorem Serwisu BitMarket24 jest Nowy Operator.

<span class="su-quote-cite">BitMarket24</span>

Dodaj opinię