bitbay gieldy 710x100

Wpłaty i wypłaty ETH wznowione na Binance. Plan dystrybucji ETHW

Giełda Binance wznowiła wpłaty i wypłaty Ethereum, jednocześnie przedstawiając plan dystrybucji potencjalnego tokena ETHW.

Dziś w godzinach porannych z sukcesem zostało sfinalizowane Ethereum Merge. Połączenie warstwy głównej Ethereum z łańcuchem Beacon Chain nastąpiło na wysokości bloku sieci ETH wynoszącej 15 537 393 lub o godz. 08:42:42 czasu polskiego. Tym samym kryptowaluta Ethereum oficjalnie przeszła na proof-of-stake.

Wpłaty i wypłaty ETH na giełdzie Binance zostały już wznowione, giełda przekazała także dalsze informacje dotyczące dystrybucji potencjalnego rozwidlonego tokena ETHW. Jeśli sforkowany łańcuch się utrzyma, giełda Binance rozdystrybuuje tokeny ETHW w stosunku 1 ETH = 1 ETHW na podstawie sald użytkowników w czasie tworzenia migawki z dnia 15 września 08:42:42 czasu polskiego. Proces dystrybucji tokenów trwa zazwyczaj od dwóch do pięciu dni.

Do ewentualnej dystrybucji nie będą wliczane:

  • Salda ETH na rachunkach kontraktów futures z depozytem zabezpieczającym USDT i nierozłożone płatności odsetkowe ETH.
  • ETH pożyczone z depozytu zabezpieczającego lub pożyczki kryptograficznej lub ETH przeniesione na rachunki Spot.
  • Użytkownicy z odpowiedzialnością ETH na Margin są zobowiązani do zwrotu forked tokena (ETHW).
  • W przypadku użytkowników z odpowiedzialnością ETH na Crypto Loans, zobowiązania równoważne tokenowi rozwidlonemu (ETHW) zostaną dodane do pozycji pożyczki ETH.

Dystrybucja tokena ETHW nie jest równoznaczna z dodaniem go na platformę Binance. Ewentualne listowanie tokena ETHW będzie zależało od pozytywnego przejścia procesu weryfikacyjnego.

Do dystrybucji rozwidlonego tokena nie będą uprawnieni obywatele USA oraz kraje objęte sankcjami.

Dodaj opinię