bitbay gieldy 710x100

Wierzyciele Mt.Gox przyjęli plan rekompensat

Plan rekompensat dla wierzycieli upadłej giełdy Mt.Gox został zaakceptowany, oznacza to że już wkrótce na rynek trafi kilkaset tysięcy Bitcoinów.

Według decyzji opublikowanej 20 października na stronie Mt.Gox plan rekompensat został przyjęty przez większość, bo aż 99 % głosujących, którzy opowiedzieli się za jego wprowadzeniem. Oznacza to, że uprawnieni wierzyciele otrzymają spłatę swoich roszczeń w ciągu najbliższych miesięcy.

Poprzednio szacowano, że pomiędzy wierzycieli zostanie podzielona suma 200 tysięcy Bitcoinów, jednak powiernik Nobuaki Kobayashi potwierdził, że na koncie znajduje się tylko 150 tysięcy Bitcoinów. Wartość tych BTC zgodnie z obecnie obowiązującą ceną to około 9 miliardów dolarów. Zostanie ona podzielona pomiędzy 24 tysiące zatwierdzonych wierzycieli giełdy. 

Każdy z uprawnionych wierzycieli musi zarejestrować się na stronie internetowej i podać informacje potrzebne do przeprowadzenia całego procesu.

Szczegóły dotyczące konkretnych terminów, procedur i kwot spłat zostaną przekazane wierzycielom rehabilitacyjnym, po tym jak nakaz potwierdzenia stanie się ostateczny i wiążący. Powiernik Rehabilitacji zażąda od wszystkich wierzycieli rehabilitacyjnych zarejestrowania informacji o swoim koncie bankowym i innych informacji w systemie plików online firmy MtGox w celu otrzymania spłaty.” – czytamy w opublikowanym oświadczeniu.

Projekt planu rehabilitacyjnego został zatwierdzony przez Sąd Okręgowy w Tokio w grudniu 2020 roku, a w lutym bieżącego roku zostało wydane rozporządzenie pozwalające wierzycielom głosować nad nim.

Postępowanie upadłościowe Mt.Gox ciągnie się od wielu już lat, po tym jak giełda została wielokrotnie zhakowana i straciła środki klientów w wysokości 850 tysięcy Bitcoinów. Wygląda na to, że z tej sumy w ręce wierzycieli trafi 150 tysięcy BTC, czyli tylko niecałe 20 %. Pomimo wszystko wielu analityków wskazuje, że taka suma może poważnie namieszać na rynku Bitcoina.

Dodaj opinię