bitbay gieldy 710x100

Ważne informacje dla klientów giełdy BitMarket

bitmarket iq partners

Spółka IQ Partners związana z giełdą BitMarket przygotowała oświadczenie wyjaśniające sytuację, w której znaleźli się klienci platformy. Z przedstawionych informacji wynika, że IQ Partners nie jest właścicielem platformy BitMarket i nie poczuwa się do odpowiedzialności za zdeponowane na niej środki. Operatorem giełdy jest londyńska firma Kvadratco Services Limited, która zarządzała wszystkimi operacjami związanymi z wpłatami i wypłatami środków.

IQ Partners S.A. nie jest i nigdy nie była właścicielem platformy Bitmarket (depozytów, baz klientów itd.), a tym samym nie mieliśmy ani mamy dostępu do rachunków ani portfeli. Proces przejęcia platformy i odpowiedzialności za nią był zaplanowany na najbliższe tygodnie, ale fizycznie, technicznie ani formalnie – nigdy do tego nie doszło. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za środki zdeponowane na rachunkach tej platformy.

1. Stan formalny

IQ Partners SA kupił w listopadzie 2018 roku estońską spółkę Gyptrade OU z siedzibą w Talinie. W dniu jej zakupu spółka była wyłącznie właścicielem domen pod którymi działała giełda Bitmarket, tj. m.in. bitmarket.pl. Wcześniejszym właścicielem i operatorem giełdy była firma Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) oraz osoby z tą spółką powiązane. Gyptrade OU miała docelowo przejąć odpowiedzialność za depozyty, salda, rozliczenia z klientami. Przygotowywany był cały nowy system informatyczny, do którego miały zostać przeniesione informacje o użytkownikach i ich saldach – oczywiście po ich ostatecznym uzgodnieniu zarówno z dotychczasowym operatorem serwisu jak i każdym użytkownikiem z osobna. Za uzgodnionymi saldami Gyptrade OU przejąłby również stosowne środki – czy to na rachunkach bankowych czy portfelach blockchainowych. Konstruując transakcję przejęcia Bitmarketu od poprzedniego właściciela zakładaliśmy, że ostateczne przejęcie będzie dość długim procesem z uwagi na konieczność przygotowania nowego systemu, migracji danych, poukładania wszystkich spraw formalnych. Dlatego umowa z poprzednimi właścicielem gwarantowała nam jego zaangażowanie i zarządzanie Bitmarketem co najmniej do czasu kiedy przejmiemy pełną odpowiedzialność za ten projekt. Jednak do finalizacji tego etapu transakcji nigdy nie doszło, a platforma Bitmarekt nigdy nie stała się własnością IQ Partners S.A. ani żadnej spółki do nas należącej. Pozostajemy natomiast poprzez Gyptrade OU właścicielami domen.

2. Stan faktyczny

Zgodnie z umową do czasu uruchomienia nowego serwisu i przejęcia odpowiedzialności za depozyty Klientów Bitmarket przez Gyptrade OU giełdę prowadził dotychczasowy jej operator – Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania). Wszystkie operacje związane z wpłatami czy wypłatami środków, zarówno w walutach tradycyjnych jak i kryptowalutach, dokonywane były na rzecz i poprzez rachunki/portfele należące do dotychczasowego operatora. Ani IQ Partners SA, ani spółka Gyptrade OU (właściciel domeny) nigdy nie miały dostępu do tych rachunków czy portfeli. Do czasu przeniesienia na nowy system i audytu sald kont – fizycznie było to niemożliwe. Wszystkie przelewy dokonywane przez użytkowników były wysyłane na rzecz Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania) – bezpośrednio na rachunek bankowy, poprzez dostawców płatności (np. BlueMedia) itd. Nigdy na rzecz Gyptrade OU ani IQ Partners SA. Dla Klientów Bitmarket oznacza to, że za wszelkie kwestie związane z dotychczasowymi rozliczeniami odpowiada Kvadratco Services Limited. Ani IQ Partners SA, ani Gyptrade OU nie jest stroną – nie dysponujemy ani informacjami o saldach użytkowników, ani o saldach rachunków bankowych czy portfeli blockchainowych. Nie mieliśmy nigdy i nie mamy do dzisiaj do nich dostępu. Dlatego nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, kiedy Klienci Bitmarket dostaną zdeponowane środki oraz jaka ilość środków znajduje się na kontach i portfelach Kvadratco Services Limited. Dążymy, do uzyskania wyjaśnień i deklaracji od operatora platformy a po ich otrzymaniu niezwłocznie je Państwu przekażemy.

O dramatycznej sytuacji Bitmarketu dowiedzieliśmy się w niedzielę (7 lipca 2019) wieczorem. Byliśmy całkowicie zaskoczeni otrzymanymi informacjami – brak możliwości realizacji wypłat dla użytkowników wydawał się nam na tyle nieprawdopodobny, dziwny i zaskakujący, że w poniedziałek zdecydowaliśmy się zawiadomić Prokuraturę Rejonową w Olsztynie o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie jest bowiem w naszym odczuciu możliwe, żeby z giełdy środki po prostu zniknęły. Nie mając dostępu do informacji i kont – nie chcemy oceniać i spekulować co było przyczyną braku płynności. Uważamy, że powinny to wyjaśnić stosowne organy.

8 lipca 2019 roku IQ Partners SA (jako spółka publiczna) opublikowała raport bieżący, w którym poinformowała rynek o zaistniałej sytuacji.

3. Dalsze kroki

Intensywnie analizujemy jakie jeszcze kroki powinniśmy podjąć, aby pomóc Klientom Bitmarket w tej trudnej sytuacji. Będziemy dążyć do kontaktu z zarządem Kvadratco Services Limited i uzyskać informacje jakie ta spółka ma plany rozwiązania problemu. Przygotujemy również komplet informacji i umieścimy na stronie internetowej.

W naszej opinii kluczowe jest ustalenie dokładnej sytuacji płatniczej Kvadratco Services Limited i powodu potencjalnego zniknięcia zdeponowanych środków. IQ Partners SA ani Gyptrade OU nie są w stanie tego ustalić i muszą się tym zająć odpowiednie organy lub samo Kvadratco Services Limited.

Dlatego nie potrafimy dzisiaj odpowiedzieć na zadawane przez Państwa pytania o termin, sposób zwrotu zdeponowanych środków czy ewentualne potwierdzenie salda. Nie dysponujemy takimi danymi i nie jest w naszej gestii składanie tego typu deklaracji czy oświadczeń.

Będąc nie tylko zaskoczonymi, ale również czując się oszukanymi co do stanu Bitmarketu, pozostaje nam przeprosić za zaistniała sytuację i zapewnić, że ze swojej strony zrobimy wszystko co możliwe, aby ją do końca wyjaśnić.

Z poważaniem,
Wojciech Przyłęcki

Wiceprezes Zarządu
IQ Partners SA

<span class="su-quote-cite">IQ Partners</span>

Dodaj opinię