bitbay gieldy 710x100

Transparentność polskiej giełdy Bitmarket

Poniżej cytujemy pytania jakie zadał użytkownik o nicku flamaster z forum.bitcoin.pl oraz odpowiedzi przedstawiciela giełdy Bitmarket. Naszym zdaniem są to informacje, które mogą się przydać.

1) Kto stoi (jakie osoby/podmioty) za firmą Bitmarket Limited z Seszeli. Chodzi mi o to, od kogo będzie można domagać się swoich praw, jeżeli coś pójdzie nie tak. Nie żebym Wam źle życzył. Nie o to chodzi. Chodzi o sytuacje nieprzewidziane, niezależne od Was, w których klienci zostają na lodzie ze względu na n.p. włam, utratę bazy lub inne czynniki… Nie ma ani jednej osoby ujawnionej z imienia i nazwiska która PRAWNIE odpowiadałaby za działania giełdy. Bynajmniej takiej nie znalazłem.
2) W kontakcie czytamy że: Poniżej dane naszych agentów do kontaktów w Polsce/UE. Agenci są członkami międzynarodowego holdingu BitMarket/capitalDIGI i tworzą spójny system dodatkowego zabezpieczenia kapitałowego naszych giełd wobec Naszych Klientów.
Czy możecie bliżej naświetlić sprawę owego holdingu i na czym polegają owe zabezpieczenia?
3) Z regulaminu wynika, że handel odbywa się za pośrednictwem spółki z Seszeli. Rozumiem, że działacie wg prawa Seszeli, tak? Czy możecie podać dokładny adres korespondencyjny dla doręczeń poleconych, pism sądowych itd.?
4) Czy środki które przelewamy w depozycie (pytam zarówno o BTC jak i PLN) otrzymuje firma Bitmarket Limited z Seszeli pośrednio czy bezpośrednio. A może otrzymuje je inny podmiot? Jeżeli tak to jaki?
6) Z konta jakiego podmiotu realizujecie wypłaty w PLN.
7) Na jaki dokładnie podmiot są zarejestrowane konta bankowe na które przelewamy PLN?
8) Jaki podmiot jest administratorem danych osobowych użytkowników? Przesyłamy Wam skany dowodów…
9) Czy Wasza baza użytkowników jest zbiorem zarejestrowanym w GIODO, jeżeli tak to jaki podmiot go rejestrował?
10) W jakim kraju znajdują się serwery bitmarket.pl? Ergo pytanie: na terytorium którego kraju faktycznie odbywa się handel BTC?
11) Kto był właścicielem serwisu w dniu 25.03.2014? Czy można prosić o obowiązujący w tamtym dniu regulamin serwisu? Czy przechowujecie historię regulaminów?

ad 1)
Publikujemy osoby do wszelkich prawnych kontaktów w Polsce – na bitmarket.pl/docs.php?file=contact.html Wszystkie wymienione trzy spółki w grupie kapitałowej są osobami prawnymi – sp. z o.o. lub odpowiednikami sp. z o.o.
To podobnie (osoby prawne) jak w przypadku innych giełd na świecie.
Nie kojarzymy, żeby któraś z tzw. największych giełd (wg listy http://bitcoincharts.com/markets/) była prowadzona przez osobę fizyczną, ale może się mylimy.

ad 2)
Wszystkie trzy podmioty (jak wskazano w odpowiedzi 1) są powiązane kapitałowo przez beneficjentów rzeczywistych tych spółek, wg zapisów w rejestrach (polski KRS, brytyjski, seszelski) – numery do rejestru polskiego i brytyjskiego (które łatwo sprawdzić z powodów ich elektronicznej wersji) są wskazane w w/w sekcji bitmarket.pl/docs.php?file=contact.html

Sposób działania zabezpieczenia na poziomie kapitałowym został wykazany podczas nieszczęśliwych wypadków 1 lutego 2016 roku, gdy zostały przejęte konta czterech klientów. Podpisano odpowiednie umowy, wskutek których klienci otrzymali środki ratujące ich w tej trudnej sytuacji. Sytuacja jest opisana w niniejszym wątku (trzeba cofnąć się do wpisów z tamtego okresu).

Odnośnie punktu 4 poniżej – zgodnie z ustawą BUP musimy przedłożyć do KNFu gwarancję bankową/ubezpieczeniową zabezpieczającą środki klientów przekazywane w ramach wpłat.

ad 3)
Jest wskazany na stronie bitmarket.pl/docs.php?file=contact.html dla BitMarket Limited. W przypadku jeśli chcecie przekazać przez przedstawiciela w Polsce – należy zgłosić się do tam wskazanych osób w Polsce.

ad 4)
W Polsce otrzymuje to agent – obecnie po zmianach w banku jest to Digiminex Sp. z o.o. (wskazany na w/w liście naszych kontaktów), który wraz z ostatnimi zmianami rachunków banków został zarejstrowany jako BUP w KNFie –
erup.knf.gov.pl/View/faces/subjectsList.xhtml

ad 5)
(Czy ten punkt został pominięty w pytaniu? Prośba o sprawdzenie)

ad 6)
Realizujemy z konta innego agenta działajacego w ramach wypłat na terenie EU czyli Kvadratco Services Limited z UK (jeszcze, dopóki Brexit nie obowiązuje)

ad 7)
Jak powyżej w punkcie 4)

ad 8)
BitMarket Limited jako wlaściciel serwisu

Ad 9)
Nie jest zarejestrowana, nie ma wprost informacji, że jest prowadzona w Polsce (punkt 10 poniżej), podobnie jak z wieloma serwisami w cloudzie

Ad 10)
Niestety z powodów security nie podajemy w którym cloudzie

Ad 11)
Michau Enterprises Limited – jest to w dyskusji na początku niniejszego oficjalnego wątku BitMarket. Na obsłudze customer care nie mamy wcześniejszej wersji, prośba o kontakt z supportem pod kontakt@bitmarket.pl w celu uzyskania takiego pliku (o ile zespół będzie w stanie to zrobić od ręki, najwyżej przekaże sprawę dalej do przedstawicieli)

 

1 opinia o “Transparentność polskiej giełdy Bitmarket”

Dodaj opinię