bitbay gieldy 710x100

Sprzedaż tokenów SafePal (SFP) w nowym formacie subskrypcji na Binance Launchpad

Binance ogłasza 18 projekt na Binance Launchpad – SafePal (SFP) w nowym formacie subskrypcji z rejestrowaniem sald BNB użytkowników począwszy od 2 lutego 2021 0:00 AM (UTC).

Binance będzie zapisywać salda BNB użytkowników przez 6 dni od 2021-02-02 0:00 AM (UTC) do 2021-02-08 0:00 AM (UTC). Ostateczna kwota posiadania BNB dla każdego użytkownika zostanie określona jako średnia z 6 dni, przy zastosowaniu obliczeń średniego dziennego salda BNB, ogłoszonego wcześniej na stronie Binance.

binance baner do wpisów1

Szczegóły sprzedaży tokenów SFP:

Nazwa tokena: SafePal (SFP)
Launchpad Hard Cap: 5 000 000 USD
Hard cap na użytkownika: 20000 USD (200000 SFP)
Całkowita podaż tokenów: 500 000 000 SFP
Łączna liczba tokenów przydzielonych do Binance Launchpad: 50 000 000 SFP (10% całkowitej podaży tokenów)
Cena tokena w sprzedaży publicznej: 1 SFP = 0,10 USD (cena w BNB zostanie ustalona przed subskrypcją)
Format sprzedaży tokenów: subskrypcja
Obsługiwane sesje: tylko BNB

Jaki jest nowy format subskrypcji Launchpad?
Nowy format subskrypcji umożliwia posiadaczom BNB przeznaczenie kwoty BNB na sprzedaż tokenów, gdzie ostateczna alokacja nowego tokena jest określana na podstawie stosunku ich zadeklarowanego BNB do całkowitego zadeklarowanego BNB przez wszystkich uczestniczących użytkowników. Aby zapewnić sprawiedliwy przydział dla wszystkich uczestników, ustalony zostanie maksymalny limit przydziału tokenów na użytkownika.

Jak wziąć udział?
Twoje 6-dniowe średnie saldo BNB będzie maksymalnym limitem uczestnictwa. W okresie subskrypcji możesz uczestniczyć, przekazując BNB ze swojego portfela spot na sprzedaż tokenów.
Czy istnieje limit tego, ile mogę zaangażować?
Możesz przeznaczyć dowolną kwotę BNB do całkowitego 6-dniowego średniego salda BNB. Na przykład, jeśli masz średnio 2000 BNB w ciągu 6-dniowego okresu obliczeniowego, możesz zaangażować 2000 BNB w okresie subskrypcji.
Jak obliczana jest moja ostateczna alokacja?
Po zakończeniu okresu subskrypcji alokacja tokenów każdego użytkownika zostanie z grubsza obliczona w następujący sposób: (Indywidualne zadeklarowane BNB / Łączna liczba zatwierdzonych BNB przez wszystkich uczestników) * Łączna liczba tokenów SFP do sprzedania. Ostateczne obliczenia mogą odbiegać od tych szacunków ze względu na sztywny limit na użytkownika. Użytkownicy prawdopodobnie otrzymają nieco inną ostateczną alokację niż oszacowano przy użyciu powyższego wzoru.

Oś czasu subskrypcji:

Okres przygotowawczy 2021-02-02 od 0:00 (UTC) do 2021-02-08 0:00 (UTC): W tym okresie salda BNB użytkowników będą obliczane w migawkach godzinowych dla każdego dnia w okresie 6 dni . Twoje ostateczne średnie dzienne saldo BNB w ciągu tych 6 dni określi maksymalną kwotę BNB, którą możesz później zaangażować.

Okres subskrypcji 2021-02-08 od 4:00 (UTC) do 2021-02-08 8:00 (UTC): Subskrypcja zostanie otwarta w tym czasie dla wszystkich uprawnionych użytkowników na okres 4 godzin. Użytkownicy muszą również podpisać umowę zakupu tokenów w tym samym czasie, przed zadeklarowaniem BNB. Pamiętaj, że po zatwierdzeniu Twoje BNB zostaną zablokowane i nie będziesz mógł wymienić ani uzyskać dostępu do żadnych innych funkcji, takich jak przelewy, wypłaty lub handel do czasu ostatecznej dystrybucji tokena.

Okres obliczeniowy 2021-02-08 8:00 (UTC) do 2021-02-08 9:00 (UTC): Subskrypcja zostaje zamknięta i rozpoczyna się obliczanie alokacji tokena.

Ostateczna dystrybucja tokenów 2021-02-08 9:00 (UTC): Twój ostateczny przydział tokenów zostanie obliczony, a odpowiadający mu BNB zostanie odjęty od już zablokowanej kwoty BNB. Po odliczeniu twoje tokeny SFP i BNB zostaną przeniesione do twojego portfela spot.

Dodaj opinię