bitbay gieldy 710x100

Ruszyła kolejna edycja Binance Dual Investment z zyskiem do 60 %

Binance Pool uruchomił 37 fazę produktów Dual Investment w dniu 2021-04-07.
  • Format subskrypcji: kto pierwszy, ten lepszy.
  • Okres subskrypcji: 2021-04-07 04:00 – 2021-04-08 04:00 (UTC)
Digital Asset
Days
Annualized Interest Rate
Ref. Strike Price (USD)
Limit
Delivery Date
BTC
15 Days
60%
$60,000
70 BTC
2021-04-23
BTC
22 Days
52%
$62,500
50 BTC
2021-04-30
BTC
36 Days
10%
$77,500
100 BTC
2021-05-14
USDT
15 Days
52%
$55,000
1,500,000 USDT
2021-04-23
USDT
15 Days
30%
$52,500
1,500,000 USDT
2021-04-23
USDT
29 Days
51%
$55,000
1,500,000 USDT
2021-04-30
BUSD
15 Days
52%
$55,000
1,500,000 BUSD
2021-04-23
BUSD
15 Days
30%
$52,500
1,500,000 BUSD
2021-04-23
BUSD
29 Days
51%
$55,000
1,500,000 BUSD
2021-04-30
Przykład: użytkownik kupuje udział w produkcie Dual Investment o wartości 1 BTC (cena wykonania wynosi X USD, a roczny zwrot stopy procentowej wynosi Y%). Gdy produkt wygasa w dniu dostawy:
  • Jeżeli cena rozliczeniowa BTC ≥ cena wykonania, wówczas walutą rozliczeniową użytkownika będzie BUSD. Użytkownik otrzyma 1 * X * (1 + Y% / 365 * dni wpłaty) BUSD.
  • Jeśli cena rozliczeniowa BTC jest <cena wykonania, walutą rozliczeniową użytkownika będzie BTC. Użytkownik otrzyma 1 * (1 + Y% / 365 * dni wpłaty) BTC.
Uwaga:
  • Rzeczywista cena wykonania kontraktu może nie odzwierciedlać Referencyjnej Ceny wykonania w pierwszym ogłoszeniu. Rzeczywista cena wykonania zostanie skorygowana zgodnie ze zmianami cen spot w ciągu 24 godzin po okresie początkowej oferty. Wspomniana cena spot to 57500 USD.
  • Użytkownicy mogą przeglądać swoje aktywa podwójnych inwestycji, przechodząc do Finanse> Zarabiaj na Binance> Podwójna inwestycja> Ikona rekordu zamówienia w prawym górnym rogu.
  • Metoda obliczania ceny rozliczeniowej opiera się na indeksie cen BTC na różnych giełdach. Czas rozliczenia to 8:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia ważności produktu.
  • Data dostawy: Odnosi się do daty zakończenia produktu inwestycji podwójnej. W tym dniu środki, które przydzieliłeś na produkt podwójnej inwestycji, zostaną automatycznie zwrócone do Twojego portfela Spot, łącznie z odsetkami.
  • Waluta rozliczenia: Odnosi się do waluty płatności, która jest określana na podstawie maksymalnego zwrotu kapitału w dniu dostawy. Konkretna waluta rozliczeniowa zależy od różnicy między ceną rozliczeniową a ceną ustaloną w dniu dostawy.
  • Czas konta: środki zazwyczaj docierają na konto spot w ciągu 48 godzin, gdy produkty inwestycji podwójnych wygasają.

binance baner do wpisów1

Dodaj opinię