bitbay gieldy 710x100

Przerwa techniczna na Binance 20 kwietnia

Giełda Binance przeprowadzi zaplanowaną aktualizację systemu począwszy od 2021-04-20 2:00 AM (UTC). Aktualizacja zajmie około 2 godzin.
Handel Binance Futures & Options będzie kontynuowany bez zmian w okresie aktualizacji. Tokeny z dźwignią Binance zawieszą handel, subskrypcję i wykup.
W okresie aktualizacji Binance zawiesi następujące usługi:
 • Wpłaty i wypłaty
 • Handel spot i margin
 • Handel P2P
 • Konwersję i handel w portalu OTC
 • Rejestracje nowych użytkowników
 • Aktywacje subkont
 • Subskrypcję i umorzenie oszczędności
 • Zamiana lub dodawanie / usuwanie płynności na Binance Liquid Swap
 • Obstawianie lub odkupywanie aktywów z Launchpool
 • Usługi pożyczek kryptowalutowych
 • Pulpit i transakcje Binance Card
 • Binance Pay
 • Transfery aktywów z kont podrzędnych, kont depozytowych, kont terminowych, kont puli i portfeli fiducjarnych.
Użytkownicy będą mieli 30 minut po zakończeniu aktualizacji na anulowanie zamówień, przetwarzanie wpłat i wypłat, przelewanie środków i korzystanie ze wszystkich innych funkcji związanych z kontem, zanim handel zostanie wznowiony.
Główne ulepszenia tego uaktualnienia obejmują:
 • Ogólna wydajność systemu i ulepszenia stabilności.
Proszę zanotować:
 • Użytkownikom z otwartymi pozycjami kontraktów futures lub depozytem zabezpieczającym zaleca się ponowną ocenę sald zabezpieczeń przed rozpoczęciem aktualizacji, aby złagodzić wahania cen, które mogą wystąpić w okresie aktualizacji.
 • Binance zawiesi wszystkie transfery aktywów, wpłaty i wypłaty 10 minut przed rozpoczęciem aktualizacji systemu . Upewnij się, że masz wystarczająco dużo czasu na wszelkie przelewy, wpłaty lub wypłaty przed tym czasem.
 • Opcje Binance: Tylko portfele futures mogą być używane do płacenia premii Opcji. Salda w portfelu spot nie będą dostępne do użycia.
 • Funkcje konwersji aktywów Binance Futures krzyżowego zabezpieczenia zostaną wstrzymane.
 • Zawieszenie handlu spot wpłynie na indeks cen niektórych kontraktów wieczystych z zabezpieczeniem USDT, w tym ENJUSDT, TOMOUSDT, SXPUSDT, RLCUSDT, RUNEUSDT, BZRXUSDT, OCEANUSDT, BELUSDT, HNTUSDT, CTKUSDT, ALPHAUSDT, AXSUSDTC, UNFIUSDTUSDT, AXSUSDTC, UNFIUSDTUSDT, AXSUSDTC, UNFIUSDTUSDT, , DODOUSDT, DENTUSDT i ALICEUSDT. W tym okresie indeks cen tych kontraktów nie będzie aktualizowany.

binance baner do wpisów1

Dodaj opinię