bitbay gieldy 710x100

Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie przywłaszczenia pieniędzy przez Bitcurex

Jeden z użytkowników giełdy Bitcurex dostał odpowiedź z Prokuratury Rejonowej w Łodzi, na swoją zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, z którego wynika, że zostało wszczęte śledztwo pod sygnaturą PR 2 Ds 1335.2016 w sprawie przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 52,500 zł przez właściciela giełdy internetowej bitcurex.com, tj. o czyn z art. 286 §1 kk i art. 294 §1 kk.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 294. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Dodaj opinię