bitbay gieldy 710x100

Oświadczenie Coinroom w związku z ostatnim problemem technicznym

Polska giełda kryptowalut Coinroom zamieściła na forum.bitcoin.pl wyjaśnienie odnośnie niedawnego problemu technicznego związanego z kryptowalutą BURST. Błąd w systemie spowodował nieprawidłowe naliczanie kursu BURST, co skutkowało szeregiem komplikacji i w efekcie tymczasowym zamknięciem giełdy. Transakcje zostały anulowane a środki podlegają zwrotowi użytkownikom.

Chcielibyśmy poinformować, że dnia 29-30 grudnia 2017r. wystąpił problem techniczny na giełdzie Coinroom niezależny od Spółki skutkujący błędem w naliczaniu kursu kryptowaluty BURST ze szkodą dla Spółki i Użytkowników. W wyniku błędu i problemów z tym związanych giełda została tymczasowo zamknięta dla bezpieczeństwa środków. Transakcje zostały anulowane, a środki podlegają zwrotowi do ich właścicieli.
Działania zostały podjęte zgodnie z §8 ust. 1 pkt. b (Usługodawca nie ingeruje w żadne Konto i zgromadzone na nim informacje z wyjątkiem sytuacji gdy b) zachodzi podejrzenie naruszenia Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa.) oraz §8 ust. 5 Regulaminu (Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź
części Serwisu lub Usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jego konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.). Aktualnie, giełda już działa. Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał jeszcze zwrotu środków prosimy o kontakt na adres help@coinroom.com .

<span class="su-quote-cite">Coinroom</span>

Giełda poinformowała również, że obecnie obowiązuje regulamin z dnia 1 września 2017 r. i wszelkie nowe zapisy pojawiły się na stronie w wyniku błędu. O zmianach wprowadzonych w regulaminie giełda poinformuje użytkowników drogą mailową.

W tym miejscu chcielibyśmy także zaznaczyć, że obowiązuje regulamin z dnia 1 września
2017r. Jego treść znajduje się pod adresem URL: https://coinroom.com/regulamin
Chcielibyśmy uspokoić, że §8 Regulaminu zawiera 8 ustępów. Spółka planuje wprowadzenie zmian do Regulaminu. Wszelkie zmiany będą wprowadzane zgodnie z §14 ust. 3 i 4 Regulaminu [3. Usługodawca zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 4. O każdej, istotnej zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie zmian, za pośrednictwem e-maila Użytkownika przypisanego do Konta (Login).]. Przez krótki okres czasu część Użytkowników mogła widzieć regulamin z częścią nowych zapisów i niektórzy z naszych konsultantów mogli także nieumyślnie powoływać się na te zapisy. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że zapisy te nie obowiązują i również prowadzone jest wewnętrzne postępowanie wyjaśniające o tym dlaczego zapisy pojawiły się na stronie internetowej.

<span class="su-quote-cite">Coinroom</span>

Dodaj opinię