bitbay gieldy 710x100

Kraken musi zapłacić ponad 1 mln dolarów kary

Amerykańska agencja CFTC nałożyła na giełdę Kraken karę w wysokości 1,25 miliona dolarów za nielegalne oferowanie instrumentów finansowych.

Agencja CFTC regulująca rynek instrumentów pochodnych, twierdzi że giełda kryptowalut Kraken bez zezwolenia oferowała kontrakty futures oraz lewarowane instrumenty na aktywa cyfrowe. CFTC żąda zapłacenia kary w wysokości 1,25 miliona dolarów oraz wycofania produktów i zaprzestania łamania „ustawy o giełdach towarowych”.

Działanie to jest częścią szerszych wysiłków CFTC mających na celu ochronę amerykańskich klientów. Obrót z depozytem zabezpieczającym, lewarowanym lub finansowanym aktywami cyfrowymi oferowany klientom detalicznym w USA musi odbywać się na właściwie zarejestrowanych i regulowanych giełdach zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.

CFTC

Agencja twierdzi, że Kraken oferował nielegalne instrumenty amerykańskim inwestorom od czerwca 2020 roku do lipca 2021. W odpowiedzi na zarzuty giełda Kraken zmieniła swoją politykę dotyczącą handlu instrumentami lewarowanymi i nakazała klientom zamknięcie pozycji w ciągu 28 dni.

Kara nie zachwieje pozycją giełdy Kraken

Kwota jaką została ukarana giełda Kraken jest stosunkowo niewielka i raczej nie zaszkodzi stabilności giełdy. Milion kary zasądzony przez CFTC to zaledwie jedna setna wyceny całej firmy, którą szacuje się na ponad 10 miliardów dolarów.

Ta kwota jest prawie niczym w porównaniu do grzywny w wysokości 100 milionów dolarów nałożonej w sierpniu na giełdę BitMEX. Giełda usłyszała zarzuty o nielegalne oferowanie handlu instrumentami pochodnymi obywatelom Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podmiot mający w swojej ofercie takie produkty musi być zarejestrowany i licencjonowany przez CFTC.

kraken BANER WPISY1

Dodaj opinię