bitbay gieldy 710x100

Konkurs handlowy na Binance – do wygrania 50 000 EUR

Giełda Binance organizuje konkurs handlowy na pary z EUR, w którym użytkownicy będą mogli wygrać część z puli nagród o wartości 50 000 EUR.

Czas trwania zawodów: 2021-02-05 09:00 (UTC) do 2021-02-11 23:59:59 PM (UTC)

binance baner do wpisów1

Uczestnicy muszą mieć minimalny całkowity wolumen obrotu (kupno i sprzedaż) w wysokości 500 EUR w okresie trwania konkursu, aby kwalifikować się do nagród. Pula nagród w wysokości 50 000 EUR będzie przeznaczona wyłącznie dla 100 najlepszych handlowców według całkowitego wolumenu obrotu (kupno i sprzedaż) w parach EUR w okresie trwania konkursu. Podział nagród będzie zgodny z poniższą tabelą.

User RankRewards in Euros
1~1040,000 (*Split based on volume)
11-20200 each
21-100100 each

* 10 najlepszych użytkowników uszeregowanych według efektywnego wolumenu obrotu podzieli się pulą 40 000 EUR. Nagrody zostaną podzielone na podstawie całkowitego wolumenu obrotu każdego użytkownika jako proporcji całkowitego efektywnego wolumenu obrotu 10 najlepszych użytkowników w czasie trwania konkursu.

Obliczanie nagrody:
Nagroda dla każdego użytkownika w pierwszej dziesiątce = (całkowity efektywny wolumen obrotu każdego użytkownika / całkowity efektywny wolumen obrotu dla najlepszych 10 użytkowników) * 40 000 EUR.

Wszyscy użytkownicy mogą wpłacać EUR na swoje konta Binance bez opłat, wybierając Kup krypto> Wpłata bankowa> Wpłata bankowa / karta – przelew bankowy (SEPA) . Użytkownicy mogą również korzystać z płacenia ZERO Maker Fees za wszystkie pary kwotowane i bazowe EUR w okresie promocyjnym.

Zasady i Warunki
Nagrody zostaną przydzielone w euro do portfeli Binance zwycięzców w ciągu 2 tygodni po zakończeniu konkursu. Użytkownicy mogą zobaczyć swoje nagrody, wybierając Centrum kont> Portfel> Historia dystrybucji .
Konkurs będzie dotyczył wszystkich obecnych i przyszłych notowań i par bazowych EUR. Aktualne pary obejmują: ADA / EUR, BCH / EUR, BNB / EUR, BTC / EUR, DOT / EUR, ETH / EUR, LINK / EUR, LTC / EUR, SXP / EUR, XLM / EUR, XRP / EUR, YFI / EUR, GRT / EUR, EOS / EUR, DOGE / EUR, EUR / BUSD i EUR / USDT.

Najlepsi handlowcy są uszeregowani według wolumenu obrotu (kupno i sprzedaż) w kwocie EUR w okresie trwania konkursu, a wolumen obrotu dotyczy zarówno transakcji spot EUR, jak i transakcji z depozytem zabezpieczającym w EUR (marża krzyżowa i izolowana).
Binance wykluczy wszelkie transakcje prania na pary EUR w trakcie trwania konkursu.
Wolumen obrotu na subkoncie zostanie połączony ze standardowym wolumenem obrotu na kontach głównych w ostatecznym obliczeniu. Każde subkonto nie będzie postrzegane jako niezależne konto podczas udziału w tej czynności.
Binance zastrzega sobie możliwość natychmiastowej dyskwalifikacji wszystkich uczestników wykazujących oznaki oszukańczego zachowania.
Binance zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Konkursu lub Zasad Konkursu według własnego uznania.

Dodaj opinię