bitbay gieldy 710x100

FlyingAtom zmniejsza limity transakcji zgodnie z nowymi przepisami

Polski kantor kryptowalut FlyingAtom poinformował, że niezweryfikowani użytkownicy będą mogli przeprowadzić transakcje tylko do wysokości 1 000 euro. Zmiana wejdzie w życie 1 listopada 2021 roku.

Do tej pory użytkownicy o niepotwierdzonej tożsamości mogli w kantorze FlyingAtom przeprowadzić transakcję do 15 000 euro. Od 1 listopada limit ten zostanie zmniejszony do 1 000 euro.

Zmiana jest związana z nowelizacją polskiej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) z 1 marca 2018 roku. Oprócz zmiany powyższych limitów na przedsiębiorców zajmujących się obrotem kryptowalutami zostanie nałożony obowiązek rejestracji we właściwym rejestrze. Wymogami zostaną objęci przedsiębiorcy, którzy prowadzą:

  • wymianę pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi
  • wymianę pomiędzy walutami wirtualnymi
  • pośrednictwo w wymianach walut wirtualnych i środków płatniczych
  • prowadzenie rachunków zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

W przypadku niespełnienia tych wymogów na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara w wysokości do 100 000 złotych.

Dodaj opinię