bitbay gieldy 710x100

Ethereum Merge – możliwe scenariusze według Binance

Zbliża się Ethereum Merge, giełda Binance informuje o przygotowaniach, zmianach na platformie i możliwych scenariuszach.

Przejście Ethereum na Proof-of-Stake nastąpi po osiągnięciu wartości Terminal Total Difficulty (TTD) wynoszącej 58750000000000000000000. Spodziewany czas aktualizacji warstwy wykonawczej Paris, szacowany jest pomiędzy 10 a 20 września 2022 roku. Obecnie najbardziej prawdopodobną datą jest 15 września o godz. 02:30 czasu polskiego, w przybliżeniu na wysokości bloku sieci głównej wynoszącej 15 540 293.

Przed główną aktualizacją nastąpi również aktualizacja warstwy konsensusu (Bellatrix), spodziewana w bloku 144896 w łańcuchu Beacon 6 września 2022 o godz. 13:34:47 czasu polskiego.

Ze względu na możliwość powstania nowego tokena, giełda Binance podjęła kroki w kierunku zmniejszenia ryzyka zmienności cen i maksymalnej ochrony środków użytkowników podczas potencjalnego hard forka:

Wpłaty i wypłaty Ethereum

Wpłaty i wypłaty tokenów ETH i ERC-20 zostaną zawieszone zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 6 września 2022 o godz. 13 :00 czasu polskiego dla aktualizacji warstwy konsensusu Bellatrix
  • 15 września 2022 o godz. 02:00 czasu polskiego dla aktualizacji warstwy wykonawczej Paris

Giełda Binance przypomina wszystkim użytkownikom, aby upewnili się że mają wystarczająco dużo czasu na pełne przetworzenie transferów tokenów ETH i ERC-20 przed powyższymi terminami. Wszystkie aspekty techniczne dotyczące tokenów ETH i ERC-20 zostaną obsłużone przez giełdę Binance

Możliwe scenariusze podczas Ethereum Merge

  • Scenariusz A

Nie zostanie utworzony nowy token.

W tym przypadku wpłaty i wypłaty ETH i ERC-20 zostaną otworzone tak szybko jak to możliwe.

  • Scenariusz B

Nastąpi hard fork i powstanie nowy token.

Symbol „ETH” będzie używany w stosunku do tokenów na łańcuchu PoS. Drugi token powstały w wyniku rozwidlenia łańcucha zostanie rozdystrybuowany w stosunku 1:1, w oparciu o migawkę sald ETH przed aktualizacją warstwy wykonawczej Paris. Obsługiwane będą wypłaty rozwidlonego takena.

Listowanie rozwidlonego tokena będzie poprzedzone tym samym rygorystycznym procesem co w stosunku do wszystkich innych tokenów. Plan przedstawiony przez Binance może ulec zmianie i będzie aktualizowany w kolejnych komunikatach,

Handel spot i depozyty tokenów ETH i ERC-20

  • Handel spot

Ethereum Merge nie wpłynie na handel spot dla tokenów ETH i ERC-20. Należy jednak zachować szczególną uważność, ponieważ zwykle w wyniku hard forków, na rynku obserwowana jest duża zmienność cenowa.

  • Handel z depozytem zabezpieczającym

Handel parami cross i isolated margin na ETH pozostanie bez zmian, jednakże Binance zawiesi pożyczki ETH w parach cross i isolated margin od 14 września 2022 od godz. 02:00 czasu polskiego do ok. 16 września 2022 do godz. 02:00 czasu polskiego.

Należy pamiętać, że likwidacje pozostają możliwe przy ekstremalnej zmienności cen. Powyższe terminy mogą się zmienić, o czy Binance poinformuje lub nie. Ponadto użytkownicy ponoszący odpowiedzialność ETH są zobowiązani do zwrotu rozwidlonego tokena w przypadku scenariusza B.

Handel kontraktami terminowymi na ETH

Bez zmian pozostanie handel kontraktami terminowymi na USDⓈ-M i COIN-M ETH. Binance podejmie dodatkowe kroki zabezpieczające obejmujące:

  • Dostosowanie poziomów depozytu zabezpieczającego, w tym maksymalnej wartości dźwigni, wartości pozycji i depozytu zabezpieczającego na każdym poziomie.
  • Aktualizacja stawek finansowania, w tym stopy procentowej, premii, ograniczonej stopy finansowania i częstotliwości rozliczeń.
  • Zmiana składowych wskaźnika cen.
  • Wykorzystanie mechanizmu Last Price Protected do aktualizacji Mark Price.

Należy pamiętać, że indeks cenowy kontraktów futures na USDⓈ-M i COIN-M ETH będzie śledził cenę ETH na łańcuchu PoS.

Tokeny lewarowane Binance – ETHUP i ETHDOWN

Handel parami zawierającymi ETHUP i ETHDOWN pozostanie bez zmian, jednakże należy pamiętać, że w wyniku ekstremalnej zmienności cenowej, subskrypcja tokena i umorzenie mogą zostać zawieszone.

Opcje Binance ETHUSDT (aplikacja)

Handel opcjami ETH pozostanie bez zmian.

Binance Convert

Handel ETH na Binance Convert pozostanie bez zmian.

Pożyczki Binance Cryto Loans

Pożyczki ETH zostaną zawieszone od 14 września 2022 od godz. 02:00 czasu polskiego do ok. 16 września 2022 do godz. 02:00 czasu polskiego. Czas zawieszenia pożyczek, podobnie jak oprocentowanie może ulec zmianie.

ETH Dual Investment

Pozostanie bez zmian. Użytkownicy powinni mieć na uwadze dużą zmienność cen i podjąć odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia inwestycji.

Pule płynności

Pule płynności ETH w Liquid Swap pozostaną bez zmian.

Oszczędności ETH

ETH Flexible Savings i ETH Locked Savings pozostaną bez zmian.

Stakowanie

Wpłaty i wypłaty BETH zostaną zawieszone od 14 września 2022 od godz. 02:00 do ok. 16 września do godz. 02:00 czasu polskiego. Token BETH reprezentuje stakowane ETH za pośrednictwem Binance.

W przypadku scenariusza B, posiadacze BETH mogą, ale nie muszą otrzymać zrzuty tokena z rozwidlonego łańcucha, w zależności od tego, jak rozwidlony łańcuch obsługuje kontrakty depozytowe ETH 2.0.

Po aktualizacji Paris, staking ETH zostanie wznowiony. Należy pamiętać, że wypłaty za staking tokenów zostaną wypłacone dopiero po zakończeniu następnej aktualizacji sieci głównej ETH (tj. aktualizacji Szanghai).

DeFi Staking nie będzie akceptować nowych subskrypcji od 14 września 2022 od godz. 02:00 do ok. 16 września do godz. 02:00 czasu polskiego.

Autoinwestowanie ETH
Istniejące plany Auto-Invest z ETH pozostaną bez zmian. Zachowaj szczególną ostrożność przez wzgląd na przewidywaną dużą zmienność cen.

Binance Pool

Po Ethereum Merge usługa wydobycia ETH zostanie usunięta z Binance Pool. Użytkownicy mogą przenieść swój hashrate do ETC Pool.

Karta Binance Pay

Pozostanie bez zmian.

Karta podarunkowa/kod Binance

Pozostanie bez zmian.

Dodaj opinię