bitbay gieldy 710x100

Dochody z giełd zagranicznych w XTB włączone w PIT-8C

Rozliczenie podatku w XTB stało się teraz jeszcze prostsze.

Najnowsza decyzja Szefa KAS powoduje, że inwestorzy otrzymają PIT-8C obejmujący dochody ze wszystkich zamkniętych inwestycji dokonywanych w XTB (zarówno transakcji na kontraktach CFD jak również sprzedaży papierów wartościowych notowanych na GPW lub na giełdach zagranicznych). Dane te automatycznie zaimportują się również do PIT-38 w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl w usłudze Twój e-PIT.

Dochody z giełd zagranicznych w XTB włączone do PIT-8C

W sierpniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił interpretację indywidualną związaną z rozliczaniem przez klientów XTB dochodów z giełd zagranicznych osiągniętych w danym roku podatkowym. W efekcie, proces rozliczania dochodów z inwestycji w akcje i ETF-y notowane na giełdach zagranicznych będzie jeszcze prostszy.

Raport podatkowy nadal do Twojej dyspozycji

W roku podatkowym 2022 klienci XTB otrzymali spersonalizowany “Raport Podatkowy”, który zawierał wszystkie informacje potrzebne do poprawnego rozliczenia z urzędem skarbowym dochodów z inwestycji – zarówno krajowych, jak i zagranicznych w deklaracji PIT-38. Mimo wprowadzanych zmian, dokument ten nadal będzie wysyłany do klientów, którzy znajdą w nim już jednak wyłącznie informacje o podatkach od dywidend wypłaconych przez spółki zagraniczne. XTB jest obecnie jedynym domem maklerskim w Polsce, który w tak kompleksowy sposób wspiera klientów w rozliczeniu podatków od dywidend zagranicznych.

Przykładowe dane znajdujące się w Raporcie podatkowym:

Wypełnij formularz W-8BEN i obniż swój podatek od zagranicznych dywidend!

Przypominamy, że XTB jako pierwszy dom maklerski w Polsce umożliwił również swoim klientom efektywne obniżenie podatku od dywidend wypłacanych przez spółki amerykańskie. Dzięki formularzowi W-8BEN, klienci XTB będący polskimi rezydentami podatkowymi mogą skorzystać ze stawek podatku wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a USA.

Formularz W-8BEN dla klientów XTB dostępny jest w całości online – nie ma konieczności podpisywania i wysyłki jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej. Obniżona stawka podatku od dywidendy zostanie zastosowana od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym formularz został wypełniony i zatwierdzony jako prawidłowy przez XTB.

demo xtb

Dodaj opinię