bitbay gieldy 710x100

Coinbase oddaje pieniądze wierzycielom Cryptsy

cryptsy coinbase

Osoby poszkodowane w wyniku upadku giełdy kryptowalut Cryptsy mogą uzyskać zwrot środków od giełdy Coinbase.

Giełda Cryptsy zakończyła swoją działalność w wyniku niezgodnego z prawem postępowania jej właściciela Paula Vernona, w tym kradzieży kryptowalut należących do klientów Cryptsy. Oprócz samego Vernona o współudział w przestępstwie została oskarżona giełda Coinbase, która umożliwiła Vernonowi korzystanie z konta na Coinbase i zamianę ukradzionych kryptowalut na dolary. Coinbase zaprzeczył tym zarzutom ale po prawie trzech latach sporów zgodził się na ugodę i wypłacenie poszkodowanym klientom Cryptsy 962 500 $ zadośćuczynienia.

Część kryptowalut z upadłej giełdy Cryptsy została odzyskana – kolejny raport

O zwrot środków mogą się ubiegać wszyscy użytkownicy Cryptsy, którzy od 1 listopada 2015 r. posiadali na giełdzie środki, do których stracili dostęp w wyniku upadku giełdy.

Co należy zrobić, aby uzyskać zwrot środków?

  1. Osoby, które złożyły roszczenia w sprawie Cryptsy i otrzymały zwrot środków nie muszą wykonywać żadnej akcji, ich roszczenia zostaną automatycznie zakwalifikowane także do sprawy Coinbase.
  2. Osoby, które zgłosiły swoje roszczenia ale z jakiegoś powodu zostały one odrzucone, mogą wypełnić i przesłać  formularz roszczenia, online na stronie www.coinbasesettlement.com lub pocztą nie później niż 13 kwietnia 2020 r.
  3. Osoby, które nie składały roszczeń w sprawie Cryptsy, a chciałyby uzyskać zwrot, również mogą wypełnić i przesłać powyższy formularz do 13 kwietnia 2020 r.

W przypadku punktu 2 i 3 do formularza należy dołączyć wszystkie posiadane dokumenty potwierdzające ilość i rodzaj kryptowalut na giełdzie Cryptsy. Mogą to być zrzuty ekranu z posiadanych zasobów na Cryptsy lub wyciągi z rachunków.

Ostateczne przesłuchanie sądu w sprawie akceptacji ugody Coinbase odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. Po jej zatwierdzeniu, kwota przekazana przez Coinbase zostanie podzielona pomiędzy poszkodowanych.

Dodaj opinię