bitbay gieldy 710x100

Co zrobić jak zostałeś oszukany przez giełdę BitMarket. Jak odzyskać pieniądze?

bitmarket prokuratura krajowa

Dzięki zaangażowaniu Dawida Muszyńskiego z bithub.pl przekazujemy zaproponowaną ścieżkę postępowania dla osób pokrzywdzonych przez giełdę Bitmarket. Po wykonaniu poniższych kroków, istnieje szansa że bez angażowania dodatkowych środków uda się odzyskać pieniądze z giełdy.

1. Wysłanie maila z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury w Olsztynie na adres: biuro.podawcze@olsztyn.po.gov.pl lub listem poleconym na adres Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

(poniższy tekst należy uzupełnić własnymi danymi teleadresowymi oraz kwotami środków posiadanymi na Bitmarkecie)


Prokuratura Okręgowa w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 12
10-959 Olsztyn

Pokrzywdzony:
(imię i nazwisko)
(login bitmarket)
(adres, telefon)
sygn. sprawy :
PO II DS. 44.2019
PO IV WOS 0610.104.2019

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez osoby zarządzające spółką Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie (Register number 9388251, Wielka Brytania), które pełniły funkcję operatora giełdy kryptowalut w sieci Internet pod domeną BitMarket.pl, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd klientów tej giełdy i przywłaszczenie środków oraz co do zamiaru nie wywiązania się z zawartych umów zakupu kryptowalut i przekazania tych środków do portfeli zarządzających, czym powodowali szkodę klientów tj. o przestępstwo z art. 286 kodeksu karnego ewentualnie z art. 284 kk.

Ponadto wnoszę o:

 • uznanie za pokrzywdzonego zgodnie z art. 46 k.k. i włączenie mnie do postępowania przygotowawczego,
 • przesłuchanie mnie w drodze pomocy prawnej najbliżej miejsca mojego zamieszkania,
 • zawiadamianie mnie na podstawie art. 317 §1 kpk, z wyprzedzeniem o terminach i miejscu wszystkich czynności procesowych, w których udział pokrzywdzonego i jego pełnomocnika jest konieczny albo uprawniony oraz wszelkich innych, w których Kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość udziału pełnomocnika pokrzywdzonego,
 • wgląd do akt sprawy wraz z prawem wykonania ich fotokopii,
 • zapoznanie mnie z treścią ewentualnych opinii biegłych sporządzanych w niniejszym postępowaniu oraz o umożliwienie wzięcia udziału w przesłuchaniu biegłych,
 • na podstawie art. 321 § 1 kpk o umożliwienie wzięcia udziału w końcowym zaznajomieniu się z materiałami postępowania, a to w celu złożenia ewentualnych wniosków o uzupełnienie śledztwa, do których jako strona jestem uprawniony na podstawie art. 321 § 5 kpk,
 • doręczanie na podstawie art. 157 § 1 kpk wszelkich orzeczeń wydawanych w toku postępowania dotyczących mojej osoby w niniejszej sprawie.

UZASADNIENIE

Na giełdzie kryptowalut znajdującej się pod domeną BitMarket.pl na dzień 9.07.2019r. posiadałem depozyt w kwocie:
………… PLN
………… EUR
………… Bitcoin (BTC)
………… Bitcoin Gold(BTG)
………… Bitcoin Cash (BCH)
………… LiteCoin (LTC)
………… Ethereum (ETH)
………… Ripple (XRP)
………… LiteMineX

W dniu 9 lipca 2019 r. kilka minut po północy giełda kryptowalut znajdująca się pod domeną BitMarket.pl, zarządzana przez spółkę Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie, niespodziewanie zawiesiła swoją działalność uniemożliwiając dokonywanie jakichkolwiek operacji na założonych kontach. Brak możliwości sprawdzenia salda środków znajdujących się na ww platformie oraz ich wypłaty, stwarza wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do ich przywłaszczenia lub nieuprawnionego rozporządzenia moimi środkami pomimo braku o tym wiedzy i zgody.

Z posiadanej wiedzy wynika, że spółka Kvadratco Services Limited, która prowadziła giełdę BitMarket.pl ma powiązania osobowe, organizacyjne lub kapitałowe z poniższymi podmiotami:
– BitMarket Limited, Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe Seszele
– GYPTRADE OÜ z siedzibą w Talinie, Estonia (register code: 14415207)
– p. Marcina Aszkiełowicz – wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– Digiminex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000497163)
– Global1 z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000639993)
– p.Tobiasz Niemiro wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000290409)

 Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Imię i nazwisko pokrzywdzonego


2. Wysłanie maila z wnioskiem o przejęcie sprawy przez Prokuraturę Krajową na adres: biuro.podawcze@pk.gov.pl lub listem poleconym na adres Prokuratury Krajowej.

(poniższy tekst należy uzupełnić własnymi danymi teleadresowymi oraz kwotami środków posiadanymi na Bitmarkecie)


Sz. P. Bogdan Święczkowski

Prokurator Krajowy
Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30, 
02-528 Warszawa
biuro.podawcze@pk.gov.pl

Pokrzywdzony:
(imię i nazwisko)
(login bitmarket)
(adres, telefon)

sygn. sprawy :
PO II DS. 44.2019
PO IV WOS 0610.104.2019

WNIOSEK O PRZEJĘCIE SPRAWY PRZEZ PROKURATURĘ KRAJOWĄ

Jako osoba pokrzywdzona w wyniku działalności giełdy kryptowalut działającej pod domeną BitMarket.pl na kwotę ok.  …………. zł wnoszę o przekazanie sprawy z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie (sygn. sprawy PO II DS. 44.2019, PO IV WOS 0610.104.2019)  do Prokuratury Krajowej, z uwagi na prawdopodobną szkodę wyrządzoną w majątku ok. 60 tys. osób na kwotę przekraczającą 100 mln złotych.

W niniejszej sprawie złożyłem do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niekorzystnego rozporządzenia mieniem, przez osoby zarządzające spółką Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie (Register number 9388251, Wielka Brytania), które pełniły funkcję operatora giełdy kryptowalut w sieci Internet pod domeną BitMarket.pl, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd klientów tej giełdy, co do zamiaru nie wywiązania się z zawartych umów zakupu kryptowalut i przekazania tych środków do portfeli zarządzających, czym powodowali szkodę klientów tj. o przestępstwo z art. 286 kodeksu karnego.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2019 r. kilka minut po północy giełda kryptowalut znajdująca się pod domeną BitMarket.pl, zarządzana przez spółkę Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie, niespodziewanie zawiesiła swoją działalność uniemożliwiając dokonywanie jakichkolwiek operacji na założonych kontach. Brak możliwości sprawdzenia salda środków znajdujących się na ww platformie oraz ich wypłaty, stwarza wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do nieuprawnionego rozporządzenia moimi środkami pomimo braku o tym wiedzy i zgody.

Z posiadanej wiedzy wynika, że spółka Kvadratco Services Limited, która prowadziła giełdę BitMarket.pl ma powiązania osobowe, organizacyjne lub kapitałowe z poniższymi podmiotami:
– BitMarket Limited, Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence, Mahe Seszele
– GYPTRADE OÜ z siedzibą w Talinie, Estonia (register code: 14415207)
– p. Marcina Aszkiełowicz – wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– Digiminex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000497163)
– Global1 z siedzibą w Olsztynie (KRS: 0000639993)
– p.Tobiasz Niemiro wspólnik bądź członek zarządu wymienianych podmiotów
– IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000290409)

Z uwagi na podejrzenie wyrządzenia szkody znacznych rozmiarów w majątku klientów giełdy wniosek jest zasadny.

Imię i nazwisko pokrzywdzonego


Uważajcie na oszustów próbujących wyłudzić Wasze dane lub zarobić dodatkowo na Waszym nieszczęściu. Dlatego nie wysyłajcie żadnych swoich danych przypadkowym osobom obiecującym pomoc w odzyskaniu pieniędzy. Żadna kancelaria prawna ani komornik nie odzyska Waszych środków w trakcie toczonego postępowania prokuratorskiego. 

3 opinie o “Co zrobić jak zostałeś oszukany przez giełdę BitMarket. Jak odzyskać pieniądze?”

 1. Witam
  Zostałam oszukana przez MarketCFD , i Maxitrade, czy mogę również to zgłosić to tutaj .
  z poważaniem
  Bogumiła Adamczyk

  Odpowiedz
 2. Pingback: Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa środków na polskich giełdach i kantorach, jutro w Warszawie – Kryptowaluty

Dodaj opinię