bitbay gieldy 710x100

Bittrex uruchomił stokenizowane akcje Apple, Amazon, Tesla

Giełda kryptowalut Bittrex Global uruchomiła innowacyjną usługę pozwalającą na zakup stokenizowanych akcji największych amerykańskich spółek. Na Bittrex można kupić tokeny odpowiadające akcjom Apple, Amazon, Tesli, Netflixa czy Facebooka. Poniżej znajdziecie wykaz wszystkich obecnie dostępnych akcji.

bittrex akcje

Tokenizowane akcje to instrumenty pochodne, które reprezentują tradycyjne papiery wartościowe, w szczególności akcje spółek publicznych będących przedmiotem obrotu na regulowanych giełdach. Te aktywa cyfrowe są zabezpieczone w stosunku 1:1 do tradycyjnych akcji, co uprawnia posiadaczy do tych samych korzyści ekonomicznych wynikających z posiadania akcji bazowych. Za zabezpieczenie instrumentów oferowanych przez Bittrex Global odpowiada spółka CM-Equity, która jest w pełni regulowana w Niemczech i jest licencjonowaną instytucją finansową uprawnioną do oferowania tych produktów.

Atutem stokenizowanych akcji na Bittrexie jest ich dostępność siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Na ten moment stokenizowane akcje nie są dostępne dla klientów z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii ale Bittrex przewiduje w przyszłości uruchomienie handlu dla tych jurysdykcji.

Jak w przypadku tradycyjnych akcji, tak i w przypadku instrumentów oferowanych przez Bittrex, ich posiadaczom będzie przysługiwać prawo do dywidend oraz innych korzyści finansowych.

Dodaj opinię