bitbay gieldy 710x100

Bittrex Global wprowadził stokenizowane akcje GameStop

Giełda Bittrex Global umożliwiła handel stokenizowanymi akcjami bardzo głośnej ostatnio, amerykańskiej spółki GameStop. Użytkownicy z zatwierdzonych jurysdykcji mogą handlować GME, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Niestety stokenizowane akcje na Bittrex nie są jeszcze dostępne dla klientów z Unii Europejskiej.

Firma GameStop to amerykański sprzedawca gier wideo, elektroniki użytkowej i towarów do gier. Ostatnio o spółce zrobiło się bardzo głośno, ze względu na działania spekulacyjne, które w bardzo krótkim czasie wypompowały cenę akcji GameStop o setki procent.

Oprócz GameStop na Bittrex dostępna jest cała gama stokenizowanych akcji, między innymi Facebook, Netflix, Amazon, Apple czy Tesla.

Stokenizowane akcje to instrumenty pochodne, które reprezentują tradycyjne papiery wartościowe, w szczególności akcje spółek publicznych będących przedmiotem obrotu na regulowanych giełdach. Te aktywa cyfrowe są zabezpieczone w stosunku 1:1 do tradycyjnych akcji, co uprawnia posiadaczy do tych samych korzyści ekonomicznych wynikających z posiadania akcji bazowych.

Dodaj opinię