bitbay gieldy 710x100

BitMarket udostępni użytkownikom Bitcoin Gold

Polska giełda kryptowalut Bitmarket zapewniła, że wszyscy użytkownicy posiadający na koncie Bitcoiny otrzymają również Bitcoin Gold. Decyzję o otwarciu rynku dla nowej kryptowaluty giełda odłożyła na później.

BitMarket poinformował, że hard fork będzie miał miejsce jutro w godzinach porannych, w bloku 491407. W tym czasie na giełdzie nastąpią ograniczenia związane z rynkami BTC.

W związku z wystąpieniem podziału łańcucha bloków BTC mającym nastąpić w bloku 491407 (w godzinach porannych dnia 24.10.2017), w wyniku którego powstanie Bitcoin Gold, zapewniamy, iż wszystkie przechowywane na giełdzie BitMarket środki są bezpieczne. Nie są wymagane jakiekolwiek czynności ze strony użytkownika. Wydarzenia związane z podziałem łańcucha bloków nie mają wpływu na stan środków PLN i EUR oraz stan środków i funkcjonowanie rynków Bitcoin Cash oraz Litecoin.

Nastąpią natomiast pewne ograniczenia związane z rynkami BTC. Około 3 godziny przed zapowiadanym podziałem nastąpi wstrzymanie na minimum 6 godzin księgowań oraz realizacja wypłat BTC. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego czasu w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek niestabilności sieci, która może mieć wpływ na bezpieczeństwo Państwa środków. W momencie podziału nastąpi chwilowa blokada realizacji zleceń, podczas której nastąpi zapis aktualnych sald użytkowników niezbędnych do naliczenia odpowiedniego salda Bitcoin Gold. Informacje o przebiegu trwania procesu znajdą Państwo na czerwonym pasku informacyjnym widocznym w górnej części naszej strony.

Do naliczenia wysokości salda, podobnie jak to miało miejsce w przypadku wydarzeń związanych z powstaniem Bitcoin Cash, poza posiadanymi wolnymi środkami, zostaną wliczone środki ulokowane w kontraktach SWAP oraz ofertach sprzedaży. Posiadane środki wpłacone jako zabezpieczenie w handlu z dźwignią nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wartości salda powstałej monety.

W związku z występowaniem pewnych kontrowersji związanych z powstaniem Bitcoin Gold a także jego bezpieczeństwa, decyzja o utworzeniu rynku zostanie podjęta w terminie późniejszym. Dostęp do nowych monet zostanie przekazany w momencie, gdy będzie można z całą pewnością nabrać przekonania co do poprawności działania łańcuchów po podziale.
Na chwilę obecną nie możemy więc określić dokładnego czasu umożliwienia realizacji jego wypłat.

Jednocześnie informujemy, iż z racji, że ewentualne podziały łańcucha opierają się na technologii beta, zastrzegamy sobie prawo do dowolnych decyzji odnośnie utrzymania lub zaprzestania utrzymania wsparcia dla określonego forka Bitcoin, w zależności od tego jakie problemy stworzy dany fork.

BitMarket

Dodaj opinię