bitbay gieldy 710x100

BitBay po raz kolejny zbiera bitcoiny na WOŚP

Już po raz drugi przy polskiej giełdzie BitBay został powołany Oficjalny Sztab WOŚP (Skarbona Stacjonarna) o numerze 3969, który prowadzi zbiórkę w Bitcoinach na rzecz 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku giełda zebrała sumę 1.86345367 BTC.

Jak przekazać dotację w Bitcoinach?

1) Odwiedź stronę bitbay.net. Skopiuj lub zeskanuj adres portfela Bitcoin przeznaczonego do przekazywania dotacji na WOŚP i prześlij Bitcoiny ze swojego portfela.

2) Jeśli posiadasz konto na giełdzie BitBay, zaloguj się i wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wpisz jaką ilość Bitcoinów chcesz przesłać i kliknij „Wyślij dotację”.

Informacja o tym, ile środków zostało zgromadzonych jest cały czas widoczna na stronie bitbay.net.

Zbiórka prowadzona jest od 29 grudnia 2016 do 15 stycznia 2017.

Środki zebrane podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną przekazane na rzecz ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

W ciągu poprzednich 24 Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 720 mln PLN.

Dodaj opinię