bitbay gieldy 710x100

BitBay ostrzega przed oszustami na rynku kryptowalut

Giełda BitBay we współpracy z Prokuraturą Krajową, Komendą Główną Policji i FinCERT.pl – Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP działają wspólnie, aby jak najlepiej zapobiegać oszustwom na rynku kryptowalut.

Ważne kwestie dla wszystkich zainteresowanych rynkiem cyfrowych aktywów:

Pamiętaj, że inwestowanie w kryptowaluty jest legalne

Niestety w ostatnim czasie daje się zaobserwować coraz więcej nielegalnych działań, które mają na celu oszukać ofiary proponując im rzekomo pomoc w inwestowaniu.
Czas pandemii ułatwia przestępcom, często zorganizowanym grupom przestępczym realizację planów, wykorzystując strach i niepewną sytuację ekonomiczną ludzi.
Skala oszustw jest coraz większa, jednostkowe transakcje sięgają coraz wyższych kwot.

8 złotych zasad, jak uchronić się przed tego typu oszustwami:

1. Przed rozpoczęciem inwestycji, koniecznie sprawdź, czy instytucja bądź platforma inwestycyjna:
– posiada licencję wydaną przez organ nadzoru jednego z krajów Unii Europejskiej,
– czy ma siedzibę w kraju UE.

BitBay jest w pełni regulowaną giełdą, jako jedyna giełda umożliwiająca wymianę kryptowalut na waluty fiat posiada licencje estońską “Providing a virtual currency service”. Siedziba giełdy znajduje się w Estonii, czyli w kraju członkowskim UE.

Pamiętaj!

Jeśli podmioty nie są regulowane w kraju UE, nie muszą dostarczać sprawozdań zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) i nie podlegają przepisom ustaw.

2. Zawsze zapoznawaj się z regulaminem. Twoje podejrzenia powinny wzbudzić bardzo wysokie kwoty prowizji, warunek ciągłego inwestowania i obowiązek uiszczania wysokich składek członkowskich.

3. Pod żadnym pozorem nie udostępniaj nikomu danych do logowania na platformach inwestycyjnych, w bankowości elektronicznej i mobilnej ani poufnych danych dotyczących swoich kart płatniczych. Nikt z pracowników BitBay nie będzie się z Tobą kontaktował w celu uzyskania takich informacji.

4. Nigdy nie instaluj dodatkowego oprogramowania, na urządzeniach, z których logujesz się do bankowości internetowej czy innych instytucji finansowych. Nigdy nie zostaniesz poproszony o wykonanie tej czynności przez pracowników BitBay.

5. Chroń poufność swoich dokumentów oraz wizerunku;

6. Sprawdzaj, np. w Internecie, wiarygodność instytucji oferującej możliwość inwestowania i osiągania dużych zysków w krótkim czasie;

7. Zachowaj czujność, jeśli pojawią się jakiekolwiek propozycje związane z transferem środków pochodzących od innych osób, aby nieświadomie nie wziąć udziału w przestępstwie;

8. Pamiętaj, że inwestycje wykorzystujące „dźwignię finansową” są zawsze obarczone dużym ryzykiem. Informacja o wysokim ryzyku powinna być przedstawiona w sposób jasny i zrozumiały;

Możesz także skontaktować się ze swoim bankiem, a gdy podejrzewasz próbę popełnienia przestępstwa, masz prawo zgłosić sprawę na Policję.

Najważniejsze – zawsze zachowaj czujność. Nie daj skusić się szybkimi zarobkami, w
krótkim czasie.

Dodaj opinię