bitbay gieldy 710x100

BitBay i KNF ostrzegają przed telefonicznymi oszustami

Giełda BitBay kilka dni temu poinformowała o próbach oszustwa, w których osoba dzwoniąca podszywa się pod przedstawiciela BitBay. W razie podejrzenia takiej sytuacji BitBay przestrzega, aby w żadnym wypadku nie podawać podczas takiej rozmowy żadnych danych, haseł, informacji o koncie, ani nie udostępniać ekranu komputera.

Jeśli telefonicznie kontaktuje się z wami przedstawiciel giełdy BitBay pamiętajcie, aby sprawdzić, czy numer telefonu należy do listy oficjalnych numerów BitBay dostępnych na stronie internetowej giełdy.

Wczoraj swoje ostrzeżenie opublikowała także Komisja Nadzoru Finansowego, przestrzegając przed oszustami powołującymi się na nadzór KNF w zakresie transakcji wymiany kryptowalut. W trakcie rozmowy telefonicznej rozmówca jest namawiany do transakcji kupna lub sprzedaży kryptowalut, w której spełnione mają zostać „wymagania KNF dotyczące nagrywania procesu transakcji”. Ma się to wiązać z udostępnieniem pulpitu komputera a w całej operacji ma uczestniczyć pracownik UKNF w celu monitorowania przebiegu transakcji.

W związku z powyższym KNF przypomina, że rynek kryptowalut nie jest w Polsce rynkiem regulowanym ani nadzorowanym. KNF nie licencjonuje, nie nadzoruje ani też nie wykonuje żadnych innych uprawnień władczych w odniesieniu do działalności w zakresie obrotu kryptowalutami. Wszelkie telefony o charakterze opisanym powyżej należy uznać za próbę oszustwa i niezwłocznie zawiadomić najbliższą jednostkę Policji.

Dodaj opinię