bitbay gieldy 710x100

Binance wprowadzi ograniczenia dla niektórych stablecoinów

Binance ostrzega użytkowników o nowych ograniczeniach związanych z wprowadzeniem przepisów MiCA, które mogą wpłynąć na dostępność stablecoinów, takich jak tether, w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Binance może ograniczyć dostępność niektórych stablecoinów dla mieszkańców EOG w niektórych produktach, takich jak launchpool i Earn, ale nie usunie ich od razu. Przepisy MiCA, które wejdą w życie 30 czerwca 2024 r., wymagają od operatorów stablecoinów uzyskania licencji i spełnienia określonych standardów stabilności.

Nowe przepisy nie zniszczą rynku stablecoinów w UE, ale wprowadzą pewne ograniczenia. Emitenci będą musieli zapewnić jawność, skuteczne zarządzanie ryzykiem i odpowiednie rezerwy. Binance nie określił, które stablecoiny będą dotknięte, więc przyszłość tethera pozostaje niepewna.

Kraken planuje utrzymać USDT na swojej platformie i analizuje nowe przepisy UE, podczas gdy OKX usunie wszystkie pary handlowe USDT dla klientów z EOG.

Dodaj opinię