bitbay gieldy 710x100

Binance spala tokeny o wartości 500 milionów dolarów

Podczas najnowszego spalania Binance Burn usunięto z obiegu tokeny o wartości niemal 500 milionów dolarów. To już 25. kwartalne spalanie BNB przeprowadzone przez Binance, co skutkowało eliminacją 2,14 miliona tokenów BNB o wartości przekraczającej 453 miliony dolarów.

Spalanie BNB obejmuje także 314,69 tokenów, które zostały spalone w ramach programu Pioneer Burn, mającego na celu pokrycie ewentualnych strat. Głównym celem spalania tokenów Binance jest zmniejszenie ich podaży, a społeczność oczekuje na wzrost wartości tokena BNB w wyniku tego procesu. Obliczając cenę rynkową, 2,14 miliona tokenów BNB odpowiada wartości przekraczającej 453 miliony dolarów. Wybór ilości BNB do spalenia zależy od ceny tokena i liczby wygenerowanych bloków w łańcuchu BNB.

Należy podkreślić, że w ramach spalania BNB, firma usunęła także 314,69 tokenów w ramach własnego programu Pioneer Burn. W przypadku przypadkowego wysłania tokenów BNB na niewłaściwy adres, Binance może zrekompensować straty użytkownikom, traktując te utracone tokeny jako część programu spalania BNB.

Poprzednie spalanie BNB miało miejsce 19 lipca i objęło 1,99 miliona tokenów BNB, usuniętych z obiegu. Społeczność liczy na pozytywny wpływ na cenę tokena, gdyż ogólnie wiadomo, że spadek podaży przy stałym popycie lub wzrost popytu zazwyczaj prowadzi do wzrostu ceny aktywa. Jednak aktualnie cena BNB testuje istotne wsparcie.

Na tygodniowym wykresie cena na poziomie 205 dolarów jest głównym wsparciem dla BNB od lutego 2021 roku. Przez ponad dwa i pół roku cena BNB nigdy nie spadła poniżej tego poziomu. Niemniej jednak obecnie ten poziom wielokrotnie jest testowany. W przypadku zamknięcia tygodnia poniżej tej wartości, może to potencjalnie skłonić inwestorów BNB do reakcji.

Dodaj opinię