bitbay gieldy 710x100

Binance Smart Chain uruchamia Bug Bounty o wartości 10 mln $

Aby upewnić się, że społeczność może korzystać z Binance Smart Chain dApps w bezpiecznym środowisku, stworzony został atrakcyjny wspólny program nagród dla łowców nagród, białych kapeluszy i etycznych hakerów.

Ten wspólny program bounty ma na celu ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa oprogramowania i zarządzania cyklem życia, zapewnianie kontroli ryzyka i przyciąganie bardziej proaktywnych testów penetracyjnych w celu wczesnego identyfikowania problemów.

Celem jest stworzenie puli nagród o wartości 10 milionów dolarów, która nagrodzi wszystkich łowców nagród za ujawnienie weryfikowalnych wektorów ataków lub luk w zabezpieczeniach do 100 dApps. Nagrody zostaną sprawiedliwie rozdzielone indywidualnie na podstawie wagi i możliwości wykorzystania wykrytej luki w zabezpieczeniach.

Główny zespół BSC będzie zarządzać początkową pulą nagród BNB w wysokości 3 milionów dolarów, przeglądać wszystkie ujawnione informacje i oceniać wielkość nagrody. Pula zostanie wykorzystana do zwrotu nagród za błędy wypłaconych przez kwalifikujące się uczestniczące projekty w ramach ich programów nagród za błędy.

Ten program jest dostępny dla wszystkich projektów opartych na Binance Smart Chain, które spełniają następujące kryteria:

  • Projekt musi mieć co najmniej dwa (2) audyty lub certyfikaty bezpieczeństwa z pozytywnym wynikiem od renomowanych firm audytorskich.
  • Projekt musi wykazywać poważne zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa i sfinansować co najmniej 100 000 USD na program bug bounty (wewnętrzny lub zewnętrzny, taki jak Immunefi).

binance baner do wpisów1

Dodaj opinię