bitbay gieldy 710x100

Binance przestanie oferować derywatywy w Australii

Giełda Binance poinformowała, że zakończy ofertę handlu instrumentami pochodnymi na kryptowaluty dla australijskich użytkowników.

Wyeliminowane zostaną usługi związane z kontraktami terminowymi, opcjami oraz tokenami lewarowanymi. Od 24 września australijscy użytkownicy będą mieli 90 dni na zmniejszenie i zamknięcie swoich pozycji na te produkty. Począwszy od dnia 23.12.2021 r. od godziny 23:59 (UTC) wszystkie pozostałe otwarte pozycje zostaną zamknięte.

Klienci giełdy posiadający pozycje na wymienionych powyżej instrumentach będą mogli uzupełniać salda depozytów zabezpieczających, aby zapobiec likwidacji pozycji, ale nie będą mogli zwiększać ani otwierać nowych pozycji.

Niezgodność z lokalnymi przepisami prawa

Decyzja podjęta przez Binance wiąże się z brakiem zgodności oferowanych instrumentów z obowiązującymi w Australii regulacjami. Jest to sytuacja podobna jak w przypadku innych krajów, które w niedawnym czasie wyraziły sprzeciw dla działalności prowadzonej przez giełdę, jako nielicencjonowanej i niezgodnej z obowiązującym prawem. Jedną z ostatnich poważnych informacji, które obiegły kryptowalutowy świat, jest oskarżenie Binance przez amerykańską komisję CFTC o wykorzystywanie poufnych informacji i manipulowanie rynkiem.

binance baner do wpisów1

Dodaj opinię