bitbay gieldy 710x100

Binance Pool wprowadza 33 fazę Dual Investment

Binance Pool uruchomi 33 fazę produktów Dual Investment w dniu 2021-03-10 (UTC).
  • Format subskrypcji: kto pierwszy, ten lepszy.
  • Okres subskrypcji: 2021-03-10 04:00 – 2021-03-11 04:00 (UTC)
Szczegóły produktu podwójnej inwestycji 
Zasób cyfrowy
Dni
Roczna stopa procentowa
Nr ref. Cena wykonania (USD)
Limit
Data dostarczenia
BTC
15 dni
160%
56 500 $
60 BTC
2021-03-26
BTC
15 dni
130%
59 000 $
60 BTC
2021-03-26
BTC
29 dni
69%
68 000 $
60 BTC
2021-04-09
USDT
15 dni
150%
51,500 $
1000000 USDT
2021-03-26
USDT
15 dni
110%
49 000 $
1000000 USDT
2021-03-26
BUSD
15 dni
150%
51,500 $
1 000 000 BUSD
2021-03-26
BUSD
15 dni
110%
49 000 $
1 000 000 BUSD
2021-03-26
Przykład: użytkownik kupuje udział w produkcie Dual Investment o wartości 1 BTC (cena wykonania wynosi X USD, a roczny zwrot stopy procentowej wynosi Y%). Gdy produkt wygasa w dniu dostawy:
  • Jeżeli cena rozliczeniowa BTC ≥ cena wykonania, wówczas walutą rozliczeniową użytkownika będzie BUSD. Użytkownik otrzyma 1 * X * (1 + Y% / 365 * dni wpłaty) BUSD.
  • Jeśli cena rozliczeniowa BTC jest <cena wykonania, walutą rozliczeniową użytkownika będzie BTC. Użytkownik otrzyma 1 * (1 + Y% / 365 * dni wpłaty) BTC.
Uwaga:
  • Rzeczywista cena wykonania kontraktu może nie odzwierciedlać Referencyjnej Ceny wykonania w pierwszym ogłoszeniu. Rzeczywista cena wykonania zostanie skorygowana zgodnie ze zmianami cen spot w ciągu 24 godzin po okresie początkowej oferty. Wspomniana cena spot to 54 000 USD.
  • Użytkownicy mogą przeglądać swoje aktywa podwójnych inwestycji, przechodząc do Finanse> Zarabiaj na Binance> Podwójna inwestycja> Ikona rekordu zamówienia w prawym górnym rogu.
  • Metoda obliczania ceny rozliczeniowej opiera się na indeksie cen BTC na różnych giełdach. Czas rozliczenia to 8:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia ważności produktu.
  • Data dostawy: Odnosi się do daty zakończenia produktu inwestycji podwójnej. W tym dniu środki, które przydzieliłeś na produkt podwójnej inwestycji, zostaną automatycznie zwrócone do Twojego portfela Spot, łącznie z odsetkami.
  • Waluta rozliczenia: Odnosi się do waluty płatności, która jest określana na podstawie maksymalnego zwrotu kapitału w dniu dostawy. Konkretna waluta rozliczeniowa zależy od różnicy między ceną rozliczeniową a ceną ustaloną w dniu dostawy.
  • Czas konta: środki zazwyczaj docierają na konto spot w ciągu 48 godzin, gdy produkty inwestycji podwójnych wygasają.

binance baner do wpisów1

Dodaj opinię