bitbay gieldy 710x100

Binance Pool wprowadza 30 fazę Dual Savings

Binance Pool uruchomi 30 już edycję produktów Dual Savings w dniu 17.02.2021.
  • Format subskrypcji: kto pierwszy, ten lepszy.
  • Okres subskrypcji: 2021-02-17 04:00 – 2021-02-18 04:00 (UTC)
Szczegóły produktu podwójnych oszczędności
Zasób cyfrowy
Dni
Roczna stopa procentowa
Nr ref. Cena wykonania (USD)
Limit
Data dostarczenia
BTC
22 dni
101%
52 000 $
50 BTC
2021-03-12
BTC
22 dni
46%
60 000 $
50 BTC
2021-03-12
USDT
15 dni
101%
47 000 $
1000000 USDT
2021-03-05
USDT
22 dni
72%
45 000 $
1000000 USDT
2021-03-12
BUSD
15 dni
101%
47 000 $
1 000 000 BUSD
2021-03-05
BUSD
22 dni
72%
45 000 $
1 000 000 BUSD
2021-03-12
Przykład: użytkownik kupuje udział w produkcie Dual Savings o wartości 1 BTC (cena wykonania wynosi X USD, a zwrot rocznej stopy procentowej wynosi Y%). Gdy produkt wygasa w dniu dostawy:
  • Jeżeli cena rozliczeniowa BTC ≥ cena wykonania, wówczas walutą rozliczeniową użytkownika będzie BUSD. Użytkownik otrzyma 1 * X * (1 + Y% / 365 * dni wpłaty) BUSD.
  • Jeśli cena rozliczeniowa BTC jest < cena wykonania, walutą rozliczeniową użytkownika będzie BTC. Użytkownik otrzyma 1 * (1 + Y% / 365 * dni wpłaty) BTC.
Uwaga:
  • Rzeczywista cena wykonania kontraktu może nie odzwierciedlać Referencyjnej Ceny wykonania w pierwotnym ogłoszeniu. Rzeczywista cena wykonania zostanie skorygowana zgodnie ze zmianami cen spot w ciągu 24 godzin po okresie początkowej oferty. Wspomniana cena spot to 49 200 USD.
  • Użytkownicy mogą przeglądać swoje zasoby podwójnych oszczędności, przechodząc do Pula> Podwójne oszczędności> Ikona rekordu zamówienia w prawym górnym rogu.
  • Metoda obliczania ceny rozliczeniowej opiera się na indeksie cen BTC na siedmiu różnych giełdach: Bitstamp, Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, Kraken, Itbit i LMAX Digital. Podczas rozliczenia najwyższe i najniższe ceny z tych giełd zostaną usunięte z rozważań, a średnia cena z pozostałych pięciu giełd zostanie użyta jako ostateczna cena rozliczeniowa. Czas rozliczenia to 8:00 (UTC) w dniu wygaśnięcia ważności produktu.
  • Data dostawy: Odnosi się do daty zakończenia produktu inwestycyjnego. W tym dniu środki przydzielone na produkt podwójneych oszczędności zostaną automatycznie zwrócone do Twojego portfela Spot, łącznie z odsetkami.
  • Waluta rozliczeniowa: Odnosi się do waluty płatności, która jest określana na podstawie maksymalnego zwrotu kapitału w dniu dostawy. Konkretna waluta rozliczeniowa zależy od różnicy między ceną rozliczeniową a ceną ustaloną w dniu dostawy.
  • Czas konta: środki zazwyczaj pojawiają się na koncie spot w ciągu 48 godzin, gdy produkty podwójnego oszczędzania wygasają.

Dodaj opinię