bitbay gieldy 710x100

Aktualizacja systemu Binance Earn

Zbliża się zaplanowana aktualizacja Binance Earn, która wpłynie na niektóre z oferowanych produktów.

20 września w godzinach 6:00-9:00 (UTC) będzie mieć miejsce aktualizacja w systemie Binance Earn, która ma na celu poprawę ogólnej wydajności i stabilności.

Aktualizacja systemu będzie miała wpływ na następujące funkcje:

  • Wszystkie usługi Liquid Swap, w tym między innymi przeprowadzanie transakcji swapowych w Swap Farming, dodawanie lub usuwanie płynności w Liquidity Farming oraz wykup nagród z puli płynności od Liquidity Farming, zostaną zawieszone.
  • Użytkownicy mogą napotkać sporadyczne zakłócenia w subskrypcjach i wykupach produktów DeFi Staking, Simple Earn, BNB Vault, Auto-Invest, Dual Investment i ETH Staking, a także funkcji pakowania i rozpakowywania ETH Staking .

W celu uzyskania optymalnego doświadczenia Binance zaleca, aby użytkownicy korzystali z platformy przed lub po aktualizacji systemu. Aktualizacja systemu nie będzie miała wpływu na obliczanie i dystrybucję nagród.

Chociaż zaplanowane zakupy kryptowalut w ramach istniejących planów Auto-Invest mogą zostać opóźnione podczas aktualizacji systemu, zakupy te zostaną automatycznie zrealizowane po zakończeniu aktualizacji, w stosownych przypadkach.

Czas trwania aktualizacji systemu jest szacunkowy i może ulec zmianie. Wszystkie usługi, których to dotyczy, zostaną wznowione po zakończeniu aktualizacji systemu.

Dodaj opinię