coinbase baner

A jednak na giełdę Bitcurex było włamanie

Dziś zgodnie z obietnicą polska giełda Bitcurex udostępniła formularz dla chętnych z rezygnacji usług giełdy celem wypłacenia zgromadzonych tam środków. Jednocześnie napisała obszerne oświadczenie, z którego wynika, że dnia 13 października w wyniku działania osób trzecich systemy informatyczne serwisu zostały uszkodzone poprzez zewnętrzną ingerencję, czego konsekwencją  jest utrata części aktywów zarządzanych przez spółkę.

Co najważniejsze podtrzymane zostało wcześniejsze oświadczenie o chęci wypłacenia użytkownikom giełdy ich własnych środków oraz uruchomieniu giełdy ponownie do 30 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo

W dniu 13.10.2016 w wyniku działania osób trzecich systemy informatyczne serwisu www.bitcurex.com / www.bitcurex.com zostały uszkodzone poprzez zewnętrzną ingerencję w automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych informatycznych. Konsekwencją tych działań jest utrata części aktywów zarządzanych przez bitcurex.com / www.dashcurex.com

Właściciel serwisów zawarł stosowne umowy z wyspecjalizowanymi firmami w celu audytu bezpieczeństwa, wdrożenia procedury naprawczej a przede wszystkim monitorowania utraconych środków.

W dniu 17.10.2016 zarząd spółki Digital Future Sp. z o.o. Sp K. złożył do Prokuratury Okręgowej w Łodzi zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

W związku z w/w zdarzeniem spółka Digital Future Sp. z o.o. Sp. K. dnia. 21.10.2016 zawarła z Inwestorem porozumienie dotyczące dokapitalizowania spółki Digital Future Sp. z o.o. Sp. K w celu ponownego uruchomienia serwisu oraz umożliwienia użytkownikom zwrotu środków.

W celu rezygnacji korzystania z usług świadczonych przez serwis bitcurex.com / www.dashcurex.com oraz zwrotu posiadanych w serwisie środków należy wypełnić i przesłać na adres kontakt@digital-future.it skan podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami.

Właściciel serwisu zastrzega, iż z uwagi na kwestie techniczne, czas weryfikacji danych zawartych w formularzu może potrwać do 7 dni od dnia otrzymania formularza wraz z wymaganymi załącznikami.

Wszelkie zapytania wysłane na adres kontakt@digital-future.it będą realizowane w kolejności zgłoszeń począwszy od 27.10.2016.

Szacowany termin ponownego uruchomienia serwisu do 30.11.2016.

Wszelkie zapytania: kontakt@digital-future.it

FORMULARZ REZYGNACJI ZE ŚWIADCZENIA USŁUG BITCUREX.COM

Ja niżej podpisany/a

Imię:

Nazwisko:

Adres:

PESEL:

Nr. dok. tożsamości:

oświadczam iż działając w imieniu

1) własnym

2) firmy działającej pod nazwą ……………………………

LOGIN BITUREX/DASHCUREX: …………………………………………..

niniejszym rezygnuję ze świadczenia umowy przez Digital Future Sp. z o.o. Sp. K polegającej na korzystaniu z serwisu bitcurex.com/dashcurex.com oraz wnioskuję o zwrot posiadanych środków na dzień 13.10.2016.

Niniejszym oświadczam, że na dzień 13.10.2016 na moim koncie w serwisie bitcurex.com posiadałem/am następujące salda środków:

BTC:

DASH:

PLN:

EUR:

USD:

Załączniki:

Potwierdzenie salda (potwierdzenie przelewów BTC, PLN, EUR, USD do bitcurex.com/dascurex.com)

Potwierdzenie numeru rachunku/rachunków połączonych z bitcurex.com/dashcurex.com

Potwierdzenie adresu/adresów BTC/DASH połączonych z kontem bitcurex.com/dashcurex.com

Wyciąg z adresu BTC/DASH dotyczący transakcji przychodzących z bitcurex.com/dashcurex.com

Kopia dokumentu tożsamości

Potwierdzenie adresu zamieszkania (rachunek)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu, w celach administracyjnych związanych z działalnością serwisu www.bitcurex.com / www.dashcurex.com oraz w celu obsługi procesu rezygnacji ze świadczenia usług przez Digital Future Sp. z o.o. Sp. K.

Share

Dodaj opinię