bitbay gieldy 710x100

Kurs euro (EUR) kurs NBP, cena, wykres forex, historia

{{coins.currency}}
{{coins.code}}
Średni kurs NBP {{ coins?.mid?.toFixed(4).replace(".", ",") }}

Wykres i kurs euro (EUR) forex

Waluta euro – podstawowe informacje

Euro to obok dolara amerykańskiego, japońskiego jena, franka szwajcarskiego i funta brytyjskiego jedna z najważniejszych światowych walut (coraz częściej w tym gronie wymienia się także chińskiego juana). Posługuje się nią obecnie około 330 milionów obywateli Unii Europejskiej. Jest oficjalnym środkiem płatniczym w Austrii, Belgii, na Cyprze, w Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, na Malcie, w Niemczech, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Włoszech, a także w nienależących do struktur UE Andorze, Monako, Watykanie i San Marino. Dodatkowo posługują się nią również terytoria zależne od państw Unii Europejskiej, takie jak Azory, Madera, Martynika, Gujana Francuska, Wyspy Kanaryjskie i Gwadelupa. Ciekawostką jest to, że euro zostało wprowadzone jako oficjalna waluta Kosowa oraz Czarnogóry, odbyło się to jednak jednostronnie bez zawarcia porozumienia z Unią Europejską i bez spełnienia odpowiednich regulacji. Z tego powodu w przypadku wystąpienia napięć walutowych te państwa nie mogą zabiegać o pomoc instytucji unijnych.

Kurs euro (EUR) cena, wykres, historia

Za stabilność, prowadzenie polityki pieniężnej i emitowanie euro odpowiada Europejski Bank Centralny. Aczkolwiek na jej kurs oprócz działań banku wpływają także gospodarki poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Z tego powodu od wprowadzenia euro już kilkukrotnie przeżywało dość spore wahania. Nie zmienia to jednak faktu, że na obecną chwilę euro jest najważniejszą walutą europejską i drugą najsilniejszą walutą świata, jednakże różnica dzieląca ją od zajmującego pierwsze miejsce dolara amerykańskiego jest bardzo znacząca.

Euro budzi również kontrowersje. Wiele krajów członkowskich Unii Europejskich odkłada moment przyjęcia tej waluty i zgłasza wiele zastrzeżeń odnośnie potencjalnych ekonomicznych skutków wynikających z zastąpienia rodzimych środków płatniczych. Podobny dyskurs można zaobserwować w Polsce, gdzie znajduje się zarówno bardzo wielu zwolenników, jak i przeciwników euro.

Kryzys w strefie euro?

Globalny kryzys finansowy dotknął także Europę. Zdecentralizowany sposób zarządzania walutą euro sprawił, że stała się ona podatna na różnego rodzaju załamania. Wiązało się to między innymi ze zbyt niskimi stopami procentowymi i wzrostem cen, które doprowadziły do wzrostu inflacji (szczególnie mocno odczuły to Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia oraz Włochy). Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na osłabienie euro była niedostatecznie zdyscyplinowana polityka fiskalna, prowadząca do zadłużeń zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Z konsekwencjami tych działań strefa euro zmaga się do tej pory. Wynika to też po części z tego, że euro nie miało wypracowanego mechanizmu postępowania w sytuacjach kryzysowych. Z tego powodu kraje będące członkami strefy nie mogły efektywnie współpracować w celu zapobiegnięcia dalszemu pogłębianiu się kiepskiej sytuacji. Pomimo wciąż trwającego globalnego kryzysu, a także pandemii, w ostatnich latach kurs euro jest jednak dość ustabilizowany.

Historia euro – co warto wiedzieć?

Chociaż euro zostało wprowadzone do użytku w 1999 roku, to jego pojawienie się poprzedziły dziesiątki lat starań i dążeń odnośnie zawiązania unii walutowej. Sama idea pojawiła się i zaczęła rozwijać już w latach siedemdziesiątych XX wieku. Wśród możliwości płynących z przyjęcia wspólnej waluty wymieniało się między innymi ułatwienie prowadzenia handlu zagranicznego, wzmocnienie gospodarki i poszerzenie rynku konsumenckiego.

Starania zaczęto od ustanowienia w 1989 roku Europejskiego Systemu Walutowego. Była to pierwsza próba koordynacji polityki pieniężnej poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Eksperyment okazał się sukcesem i funkcjonował sprawnie, aż do opracowania tak zwanego raportu Delorsa.

Raport zakładał wprowadzenie paroletniego okresu przygotowawczego, który miał zakończyć się poprzez przyjęcie wspólnej waluty. Wszelkie ustalenia prawne zostały zawarte w zatwierdzonym w 1991 roku traktacie z Maastricht.

Pierwszymi państwami, które przyjęły euro jako swoją walutę, były Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia oraz Włochy. Dwa lata później do tego grona dołączyła też Grecja. Wszystko odbyło się jednak w formie bezgotówkowej, w ramach okresu przejściowego, a euro w tym czasie funkcjonowało przede wszystkim w rachunkowości i płatnościach elektronicznych. Wkrótce jednak miało się to zmienić.

W 2002 roku euro zaczęło debiutować w obiegu gotówkowym, a jego przyjęcie było największą w historii operacją wymiany waluty. Od tego czasu zaczęły przyjmować je kolejne państwa, między innymi Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja i Estonia. W międzyczasie w życie wszedł także tak zwany Traktat Lizboński, który umocnił pozycję euro. W przyszłości kolejne kraje członkowskie (w tym Polska) zobowiązały się do przyjęcia wspólnej waluty, więc należy spodziewać się, że strefa euro będzie się w dalszym ciągu rozrastać.

Banknoty oraz monety euro

Druk banknotów euro rozdzielony jest między krajowe banki centralne, co zapewnia dużą efektywność. Proces ten obsługuje jedenaście europejskich drukarni. Niezależnie od kraju produkcji, wszystkie banknoty spełniają jednakowe standardy. Euro drukowane jest na papierze z czystej bawełny, co zapewnia im charakterystyczny wygląd i fakturę. Są sztywne i szeleszczące, ale równocześnie bardzo wytrzymałe.

Euro niezależnie od kraju, w którym są emitowane, posiadają ten sam rewers przedstawiający nominał i mapę Europy. Od strony awersu mają nadrukowane symbole narodowe ustalone przez poszczególne kraje. Niezależnie od graficznej wersji, wszystkie banknoty i monety są akceptowane w całej strefie euro.

Jeżeli chodzi o nominały, to euro posiada banknoty o wartości 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500. Jeden euro dzieli się na sto centów. Centy są emitowane jako monety, o nominałach 1, 2, 5, 10, 20 i 50. Równocześnie istnieje bardzo dużo monet i banknotów kolekcjonerskich wydawanych regularnie przez różne kraje strefy euro. Wszystkie tego typu działania odbywają się za zgodą Europejskiego Banku Centralnego.

Euro – kurs i dodatkowe informacje

Na naszej stronie udostępniamy wszelkie niezbędne narzędzia umożliwiające śledzenia na bieżąco aktualnego kursu euro. Korzystając z naszych usług, otrzymujesz dostęp do wykresów z notowaniami waluty, tworzonych na podstawie globalnego rynku Forex. Pozwala to na sprawdzenie w bardzo przejrzysty i estetyczny graficznie sposób na to, jak kształtuje się wartość euro. Oprócz bieżących kursów możesz też sprawdzić, jak kształtowały się one w określonych przedziałach czasowych, na przykład w konkretnych miesiącach albo nawet latach. Dzięki temu nasze wykresy to idealne narzędzia analityczne, które pozwolą Ci na dogłębne zbadanie danej waluty i lepsze ocenienie, czy chcesz inwestować w nią swoje środki. Zachęcamy do regularnego sprawdzania naszych wykresów, byś mógł odpowiednio szybko reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynkach finansowych.

Na gieldykryptowalut.pl znajdziesz także dodatkowe informacje dotyczące euro. Sprawdzisz dynamikę notowań, średni kurs z Narodowego Banku Polskiego, a także aktualną wartość w przeliczeniu na złotówki. Możesz też skorzystać z zamieszczonych na naszej stronie odnośników, które pozwolą Ci na zapoznanie się z jeszcze bardziej zaawansowanymi narzędziami analitycznymi.

Na naszej stronie zamieszczamy nie tylko aktualne kursy walut FIAT, ale także informacje na temat tego, w jaki sposób nimi handlować. Możesz to zrobić między innymi za pośrednictwem brokerów Forex. Posiadamy bardzo dużą bazę danych na temat poszczególnych platform oraz system opinii. Możesz zapoznać się z danymi na temat konkretnych brokerów i sprawdzić, czy oferowane przez nich warunki współpracy będą Ci odpowiadać. Zachęcamy również do zapoznania się z naszym rankingiem brokerów Forex. Staramy się przekazywać nasze porady w przystępny i łatwo przyswajalny sposób. Z tego powodu jesteśmy przekonani, że nawet jeżeli nie masz wielkiego doświadczenia w inwestowaniu w waluty, to z pewnością uda Ci się wybrać rozwiązanie, które będzie w pełni odpowiadać Twoim potrzebom oraz możliwościom.

Dlaczego warto handlować euro za pośrednictwem usług brokerskich? To bardzo wygodne rozwiązanie dla indywidualnych klientów, które pozwala na rozpoczęcie inwestycji nawet osobom, które nie mają dużej wiedzy lub czasu, który mogliby poświęcić na badanie giełdy. W wielu przypadkach brokerzy internetowi zapewniają różne pomocne mechanizmy dla początkujących inwestorów, między innymi wersje demonstracyjne swoich platform, które pozwalają na naukę podstaw.

Inwestowanie online w walutę euro ma bardzo dużo plusów. Eliminuje potrzebę fizycznego udania się do kantoru stacjonarnego, co jest nie tylko wygodne, ale także pozwala na oszczędzenie czasu. Z usług internetowych można też korzystać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i nie trzeba przejmować się godzinami otwarcia placówki. Kupując euro online, nie narażasz się też w takim stopniu na kradzieże, bo nie nosisz przy sobie dużej ilości gotówki.

Jedną z bardzo ciekawych opcji, jakie zapewnia inwestowanie przy pomocy brokerów, jest wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowych. Są to de facto pożyczki, którymi możesz pokryć część początkowych kosztów danej transakcji. Pozwalają na szybkie osiągnięcie większych zysków albo strat w przypadku przestrzelonych inwestycji.

Korzystanie z internetowych usług brokerskich w zakupie lub sprzedaży euro jest bardzo bezpieczne. Brokerzy, o których możesz poczytać na naszej stronie, posiadają stosowne licencje od finansowych organów nadzorujących i działają w pełni zgodnie z obowiązującym prawem.

Zachęcamy również do sprawdzenia zamieszczonych na naszej stronie informacji o kursach pozostałych walut. Oprócz notowań euro znajdziesz u nas także dane na temat innych popularnych walut fiducjarnych, a także walut cyfrowych. Możesz sprawdzić również nasze materiały edukacyjne, w tym poradniki dotyczące poszczególnych platform handlowych.

Dodaj opinię